Video: Hướng dẫn đăng ký Webmaster Tools trên WordPress Admin và DirectAdmin Hosting

Có 2 cách xác minh webmaster thường được cộng đồng Webmaster Việt Nam sử dụng. Đó là Xác minh bằng cách tải File .html lên Hosting và bằng cách chèn thẻ code.

Hãy cùng thực hiện 1 trong 2 cách sau để đăng ký webmaster nhé

 

Cách 1: Xác minh (đăng ký) webmaster bằng cách tải File HTML lên Hosting

Việc tải lên tệp html Webmaster tool nhằm xác minh bạn là Chủ sở hữu trang web. Nhưng nếu tệp html xác minh Google Webmaster này bị xóa đi thì quyền sở hữu của bạn đồng thời bị xóa khỏi webmaster tool.

các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập link https://www.google.com/webmasters/verification/home?hl=vi

Bước 2: Click thêm trang web => nhập trang web của Bạn => Xác minh.

Hãy xem video dưới đây:

 

cách 2: Đăng ký Webmaster – bằng cách chèn Thẻ HTML trong wp-admin WordPress

  • Bạn cần đăng nhập vào wp-admin
  • Cài Plugin SEO Ultimate
  • Đăng ký webmaster tại https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=vi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *