Tìm hiểu về những liên kết vi phạm nguyên tắc của Google (Link schemes)

Bất kỳ liên kết nào nhằm mục đích thao túng PageRank hoặc xếp hạng trang web trong kết quả tìm kiếm của Google có thể được coi là một phần của mưu đồ liên kết và vi phạm nguyên tắc quản trị trang web của Google. Điều này bao gồm các hành vi lôi kéo liên kết đến trang web của bạn hoặc các liên kết đi từ trang web của bạn đến các trang web khác.

Dưới đây là các ví dụ về các liên kết ảnh hưởng tiêu cực đến thứ hạng của trang trong kết quả tìm kiếm:

+ Mua hoặc bán các liên kết vượt qua PageRank. Điều này bao gồm dùng tiền để mua liên kết hoặc các bài viết có chứa liên kết; trao đổi hàng hóa, dịch vụ để nhận liên kết…

Trao đổi liên kết quá mức (“Liên kết với tôi và tôi sẽ liên kết với bạn”) hoặc các trang dành riêng cho mục đích liên kết chéo.

+ Các chiến dịch tiếp thị bài viết với quy mô lớn hoặc việc mua bài viết trên trang web khác (guest posting) với các liên kết văn bản gồm nhiều từ khóa.

Sử dụng các chương trình hoặc dịch vụ tự động để tạo liên kết đến trang web của bạn.

Ngoài ra việc đặt các liên kết không được chủ sở hữu trang web xác minh sẽ được coi là bất thường, điều này có thể được xem là vi phạm các nguyên tắc của Google. Dưới đây là các ví dụ về các liên kết bất thường:

+ Quảng cáo qua PageRank.

Liên kết với văn bản neo được tối ưu hóa trong các bài báo hoặc thông cáo báo chí được phân phối trên các trang web khác.

Thư mục hoặc liên kết đánh dấu trang web có chất lượng thấp.

Liên kết nhiều từ khóa, bị ẩn hoặc chất lượng kém được nhúng trong các widget được phân phối trên các trang web khác nhau.

+ Các liên kết được phân phối rộng rãi ở cuối trang hoặc trong các mẫu của các web khác nhau.

Lưu ý rằng liên kết quảng cáo PPC (pay-per-click) không vượt qua PageRank sẽ không vi phạm các nguyên tắc của Google. Bạn có thể ngăn các liên kết qua PageRank bằng cách:

+ Thêm thuộc tính rel="nofollow" vào thẻ <a>.

+ Chuyển hướng các liên kết đến một trang trung gian bị chặn từ các công cụ tìm kiếm với file robots.txt.

Cách tốt nhất để có được các liên kết có chất lượng cao từ các trang web khác đó là nội dung của bạn phù hợp, độc đáo, có thể tự động phổ biến trong cộng đồng Internet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *