Tìm hiểu về liên kết tới trang web của bạn trong Google Webmaster Tools

Bản báo cáo các liên kết tới trang web của bạn liệt kê tất cả các liên kết mà Googlebot phát hiện được trong quá trình thu thập thông tin và lập chỉ mục, cũng như các nguồn liên kết phổ biến nhất và các trang có nhiều liên kết nhất. Ngoài ra bạn cũng có thể xem các anchor text thông thường (các văn bản có chứa liên kết tới trang web của bạn) được tìm thấy bởi Google. Bạn có thể nhấp vào từng mục trong danh sách để xem chi tiết về nó. Nếu người dùng truy cập một trang trên trang web của bạn sử dụng liên kết chuyển hướng, liên kết trung gian đó cũng sẽ được liệt kê trong danh sách.

Cách mở mục Các liên kết tới trang web của bạn trong Google Webmaster Tools:

  1. Trong trang chủ của Google Webmaster Tools, chọn tên miền bạn muốn truy cập.
  2. Trong phía bên trái của bảng điều khiển, bạn chọn mục Lưu lượng tìm kiếm rồi chọn phần Các liên kết tới trang web của bạn. 

Không phải tất cả liên kết đến trang web của bạn đều có thể được liệt kê. Ngoài ra, Google thường xuyên cải tiến cách họ thu thập và hiển thị dữ liệu liên kết (ví dụ: đếm số liên kết hiện tại bao gồm cả các liên kết chuyển hướng sử dụng chuyển hướng 301 hoặc 302). Do đó, bạn có thể thấy một sự thay đổi về số lượng các liên kết được hiển thị cho trang web của bạn. Các nguyên nhân có thể bao gồm:

  • Dữ liệu hiển thị những nội dung mà Googlebot tìm thấy trong quá trình thu thập thông tin và lập chỉ mục. Nếu một trang trong trang web của bạn bị chặn bởi file robots.txt, liên kết tới trang đó sẽ không được liệt kê ở đây.
  • Nếu Google tìm thấy một liên kết hỏng hoặc không hợp lệ tới trang web của bạn, liên kết đó sẽ không được liệt kê ở đây. Mình khuyên các bạn nên thường xuyên kiểm tra lại trang lỗi thu thập dữ liệu để kiểm tra lỗi 404 mà Googlebot có thể gặp phải trong quá trình thu thập thông tin trang web của bạn.
  • Google có thể thực hiện một vài việc xử lý dữ liệu như:
    • Xoá các tham số nhất định như ID phiên (Session ID).
    • Thêm giao thức mặc định nếu không có giao thức nào được chỉ định, ví dụ:

www.example.com/xyz.html sẽ được chuyển thành http://example.com/xyz.html 

* Thêm dấu gạch chéo vào vị trí thích hợp, ví dụ:

http://www.google.com/webmasters/tools sẽ được chuyển thành http://www.google.com/webmasters/tools/ 

Do đó, các liên kết có thể được củng cố, và số lượng liên kết hiển thị có thể bị giảm.

  • Trang web của bạn có thể được lập chỉ mục dưới một tên máy chủ khác. Ví dụ: nếu bạn không nhìn thấy dữ liệu liên kết của trang web http://www.example.com, đảm bảo rằng bạn đã thêm http://example.com vào tài khoản của mình và sau đó kiểm tra dữ liệu cho trang web đó. (Google khuyến cáo bạn cài đặt một miền ưu tiên).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *