Tìm hiểu về cách plugin tự động liên kết làm việc

Khi bạn thêm plugin tự động liên kết vào mã theo dõi của mình, nó sẽ tự động load cùng với các trang của bạn và thực hiện một chuỗi đối xứng con trên tất cả các liên kết của bạn. Sau đó plugin này sẽ nhận ra các liên kết bao gồm tên miền mà bạn đã chỉ định trong mã theo dõi của mình. Bất kỳ lưu lượng truy cập nào mà nhấp vào liên kết đó đều được tính là lưu lượng truy cập tên miền chéo.

Ví dụ, nếu bạn cài đặt mã theo dõi cho một tên miền chéo trên 2 tên miền example1.com và example2.com thì plugin tự động liên kết sẽ nhận những liên kết mà đi từ tên miền example1.com đến tên miền example2.com. Khi một người dùng truy cập vào một trang trong example1.com và nhấp vào một liên kết tới example2.com, plugin tự động liên kết sẽ tính việc điều hướng như là lưu lượng truy cập tên miền chéo.

Bạn có thể thiết lập các trang không tự động liên kết bằng cách không cho plugin hoạt động, bạn nên kiểm tra plugin trên một trang trước khi thực hiện trên toàn bộ trang web.

Để cài đặt plugin tự động liên kết, bạn phải thêm plugin vào đoạn mã theo dõi của mình, xác định tên miền mà bạn muốn theo dõi và yêu cầu plugin chạy trên các trang đó.

Các plugin tự động liên kết

  1. SEO Auto Links

Với plugin SEO Auto links bạn có thể dễ dàng thêm các liên kết tự động cho từ khóa và các cụm từ trong bài viết, trang hoặc comment và liên kết chúng tới các post, page, categories, tag hoặc bất kì URL nào.

Trong khu vực quản trị WordPress, bạn có thể thay đổi các cài đặt cho internal links, custom keywords, excluding and targeting.

2. SEO Auto Links & Related Posts

Plugin này sẽ tích hợp thêm tính năng bài viết liên quan giúp bạn có thêm nhiều sự lựa chọn hơn. Tính năng này sẽ giúp ích rất nhiều trong việc phát triển internal links và giữ cho khách truy cập ở lại trang web của bạn.

3. Yet Another Related Posts 

Đây cũng là một plugin rất hữu ích để bạn tạo mục bài viết liên quan giúp phát triển internal links trong website của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *