Tìm hiểu về cách Google thu thập nội dung trang web của bạn

Để có thể thu thập được nội dung trang web của bạn, Google phải kết hợp sử dụng các chương trình phần mềm và thuật toán giúp người dùng có thể tìm thấy trang web của bạn. Do đó quy trình thu thập nội dung của Google chủ yếu là tự động và bạn hầu như không phải tác động gì vào nó.

Thu thập thông tin là quá trình được thực hiện bởi Google mà nội dung trang web của bạn sẽ được hiển thị trong kết quả tìm kiếm của Google. Đối với quá trình thu thập dữ liệu, Google sử dụng một phần mềm chuyên dụng được gọi là trình thu thập thông tin web, tự động tìm và truy xuất trang web.

Trình thu thập thông tin web lấy nội dung trang web cho các công cụ tìm kiếm, nó hoạt động bằng cách đi theo các liên kết từ trang này sang trang khác, tải các trang mà họ tìm thấy và lưu lại. Sau đó các thuật toán phức tạp sẽ sắp xếp và phân tích dữ liệu đã tải xuống và cung cấp cho các công cụ tìm kiếm. Trình thu thập thông tin web chính của Google sử dụng được gọi là Googlebot.

Hiển thị là một quá trình khác của Google nhằm hiểu được bố cục trong trang web của bạn và hiển thị cho người dùng của bạn trong trình duyệt hoặc các thiết bị khác. Tương tự như cách trình duyệt hiển thị trang web, Google sẽ truy xuất URL của bạn và thực hiện mã hóa cho trang đó (thường là HTML và JavaScript). Sau đó, Google thu thập thông tin về tất cả các mã nguồn tài liệu tham khảo đã được mã hóa (thường là các tệp hình ảnh, các tệp xác định kiểu và các tệp Javascript khác) để tạo ra sự xuất hiện trực quan nhất cho trang của bạn.

Nếu Google không thể thu thập thông tin hoặc hiển thị trang web của bạn một cách chính xác thì có thể nó đã bị ảnh hưởng bởi các yếu tố sau:

+ Nếu Google không thể thu thập thông tin trang web của bạn thì họ sẽ không thể lấy bất kỳ thông tin nào về trang web của bạn. Tìm kiếm của Google có thể không phát hiện ra tất cả các phần trên trang web của bạn hoặc xác định đúng các truy vấn của người dùng tìm kiếm trên Google Search dẫn đến việc hiển thị không như ý của bạn.

+ Nếu Google không thể hiển thị các trang trên trang web của bạn, Google sẽ rất khó để hiểu được nội dung web của bạn vì họ thiếu thông tin về bố cục chính của các trang của bạn. Do đó, khả năng hiển thị nội dung trang web của bạn trong tìm kiếm của Google có thể bị ảnh hưởng. Google cần hiển thị các trang web của bạn để ước tính giá trị của trang web đối với các đối tượng khác nhau và để xác định vị trí liên kết đến trang web của bạn hiển thị trong các kết quả của Google Search.

Nhưng hiện nay bạn có thể sử dụng công cụ tìm nạp như Google để theo dõi việc thu thập thông tin và hiển thị các trang của bạn trong kết quả tìm kiếm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *