Tìm hiểu về bản báo cáo các liên kết nội bộ trong Google Webmaster Tools

Liên kết nội bộ (Internal link) là những liên kết qua lại giữa các trang trong trang web của bạn. Thông thường Google sẽ chỉ ra một trang đích và liệt kê tất cả các trang nội bộ có liên kết đến nó. Ngoài ra, các liên kết nội còn bộ kết nối các nội dung của bạn và cung cấp cho Google một ý tưởng về cấu trúc trang web của bạn. Liên kết nội bộ là một trong những yếu tố rất quan trọng trong việc SEO của bạn.

Số lượng liên kết nội bộ trỏ đến một trang là một dấu hiệu cho các công cụ tìm kiếm biết về tầm quan trọng của trang đó đối với trang web của bạn. Nếu một trang quan trọng không xuất hiện trong danh sách này trong khi một trang không quan trọng lại có số lượng liên kết nội bộ tương đối lớn thì bạn cần xem xét lại cấu trúc các liên kết nội bộ của mình.

Trang liên kết nội bộ liệt kê một trang đích có các liên kết từ các trang nội bộ khác.

Để mở phần Liên kết nội bộ trong Google Webmaster Tools, bạn làm theo các bước sau:

  1. Trong trang chủ của Google Webmaster Tools, chọn tên miền bạn muốn truy cập,
  2. Trong phía bên trái của bảng điều khiển, bạn chọn mục Lưu lượng tìm kiếm rồi chọn phần Liên kết nội bộ. 

Nếu bạn đang xóa hoặc đổi tên các trang trong trang web của mình, hãy kiểm tra dữ liệu từ mục này trước tiên để giúp bạn xác định và ngăn chặn các liên kết bị hỏng.

Nếu bạn không thấy bất kỳ dữ liệu nào trong bản báo cáo này, có thể là do trang web của bạn là mới và Google chưa thu thập dữ liệu. Nếu không phải như vậy, hãy kiểm tra báo cáo Lỗi thu thập dữ liệu để biết liệu Google có gặp bất kỳ vấn đề nào khi thu thập dữ liệu trang web của bạn hay không.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *