Tìm hiểu nội dung cóp nhặt (scraped content)

Một số người quản lý trang web (webmaster) lấy nội dung từ một hoặc nhiều trang uy tín khác nhau vì họ tin rằng việc tăng số lượng trang trong web của mình là một chiến lược tốt và lâu dài bất kể việc nội dung đó có phù hợp và riêng biệt không. Những nội dung cóp nhặt, ngay cả từ những nguồn chất lượng cao cũng không cung cấp thêm bất kì giá trị nào cho người dùng của bạn trừ khi trang web của bạn có những dịch vụ hữu ích và nội dung độc đáo cho người dùng. Ngoài ra việc sử dụng nội dung cóp nhặt có thể vi phạm các nguyên tắc về bản quyền của Google, chính vì vậy nên bạn cần dành thời gian xây dựng nội dung gốc cho trang web của mình để tạo sự khác biệt. Điều này sẽ giúp người dùng quay lại trang web của bạn và sẽ cung cấp các kết quả hữu ích khi người dùng tìm kiếm trên Google.

Một vài ví dụ về việc cóp nhặt nội dung

+ Trang web copy và đăng lại nội dung từ các trang web khác mà không cần thêm bất kỳ nội dung hoặc giá trị nào.

+ Các trang web sao chép nội dung từ các trang web khác, sửa đổi nó một chút (ví dụ bằng cách thay thế các từ đồng nghĩa hoặc sử dụng các kỹ thuật tự động) và tái xuất bản nó.

+ Trang web sao chép nguồn cấp dữ liệu nội dung từ các trang web khác mà không cung cấp loại tổ chức hoặc lợi ích nào cho người dùng.

+ Trang web dành riêng để nhúng nội dung như video, hình ảnh hoặc các phương tiện khác từ các trang web khác mà không có bất kỳ giá trị đáng kể nào cho người dùng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *