Thống kê số liệu dựa trên phiên AMP trong Analytics liệu có chính xác?

Một phiên duy nhất khi người dùng truy cập thông qua nhiều trang AMP

Accelerated Mobile Pages (AMP) là một tiêu chuẩn cho việc tạo nội dung mà có thể được lưu trữ và cung cấp từ một số tên miền, một bài viết có thể được bắt đầu trên một tên miền nhưng cũng có thể được cung cấp chế độ xem trang AMP trên Google.com.

Bởi vì nội dung AMP  thường được cung cấp trên nhiều tên miền, một người dùng có thể có một tương tác duy nhất với một doanh nghiệp thông qua nhiều tên miền, ví dụ: một người dùng có thể đọc bài viết đầu tiên trên tên miền example.com từ chế độ xem AMP trên google.com và sau đó chuyển sang một bài viết khác trên trang web example.com.

Thu thập dữ liệu người dùng đang xem nội dung trên một tên miền dựa trên cookies hoạt động theo các cách sau:

+ Cài đặt 2 cookies (1 trên google.com và 1 trên example.com)

+ Thu thập dữ liệu 2 người dùng (1 trên google.com và 1 trên example.com)

+ Thu thập dữ liệu 2 phiên (1 trên google.com và 1 trên example.com)

Cách AMP tác động đến số liệu thống kê trong Analytics

Những chỉ số phiên mà bạn nhìn thấy trong bảng báo cáo dữ liệu của Google Analytics đều bị ảnh hưởng bởi sự phân phối nội dung thông qua nhiều tên miền và loại giao diện mà nội dung đó hiển thị.

Khi một người dùng liên tục có tác động đến 2 phần nội dung của cùng một nhà xuất bản nhưng những tác động liên tục đó lại bị phân tách trên nhiều tên miền (ví dụ một phần nội dung được xem trên google.com và một phần được xem trên example.com), đó là một phiên ảo được ghi lại trên nhiều phiên riêng lẻ đối với mỗi một tên miền, dẫn đến kết quả là:

+ Số lượng người dùng, số lượng phiên và tỷ lệ thoát đều tăng.

+ Giảm giá trị của lượt xem trang cũng như thời gian của một phiên.

Ví dụ:

+ Một người dùng truy cập vào 3 trang của cùng một nhà xuất bản và thời gian trên mỗi trang là 1 phút.

+ Trang đầu tiên là một trang AMP trên một tên miền giống như Google.com.

+ 2 trang sau không phải là trang AMP được truy cập trên một tên miền khác như example.com.

+ Khi đó trong bản báo cáo Analytics các thông số sẽ là:

  • 2 phiên (mỗi phiên trên 1 tên miền).
  • 1.5 lượt xem trang cho mỗi phiên.
  • 0.5 phút mỗi phiên (0 phút cho mỗi trang đầu tiên vì không có thêm lượt xem trang trên tên miền đó, sau đó là 1 và 0 phút tương ứng cho mỗi lần xem trang trên 2 tên miền, tổng cộng là 1 phút.

Trong khi thực tế là một người dùng xem trang với một phiên bao gồm 3 lần xem trang, với thời lượng phiên là 2 phút. (vì trang thứ 3 là 0 phút vì không có lượt xem tiếp theo).

Những cái mà bạn nhìn thấy trong dữ liệu của mình là 2 người dùng khác nhau thông qua 2 phiên khác nhau, với 1 và 2 lượt xem tương ứng với thời lượng phiên trung bình là 0.5 phút.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *