Hướng dẫn cách sử dụng sitemap để tạo các trang đa ngôn ngữ

Nếu trang web của bạn nhắm mục tiêu người dùng với nhiều ngôn ngữ ở nhiều quốc gia khác nhau, bạn có thể sử dụng sitemap để cung cấp cho Google biết bằng cách sử dụng thẻ rel = “alternate” hreflang = “x”, những thuộc tính này giúp Google cung cấp ngôn ngữ chính xác hoặc URL khu vực cho người tìm kiếm.

Bạn hãy tưởng tượng rằng mình có một trang web bằng tiếng anh, nhắm mục tiêu là những người nói tiếng anh trên toàn thế giới. Bây giờ bạn cũng có phiên bản tương ứng của trang này nhưng nhắm mục tiêu đến người nói tiếng Đức trên toàn thế giới và người nói tiếng Đức ở Thụy Sĩ. Tập hợp đầy đủ các URL của bạn là:

 • www.example.com/english/
 • www.example.com/deutsch/
 • www.example.com/schweiz-deutsch/

Sitemap sau đây sẽ nói với Google rằng trang www.example.com/english/ có các trang tương ứng nhắm mục tiêu đến người dùng nói tiếng Đức trên toàn thế giới (http://www.example.com/deutsch/) và nói tiếng Đức ở Thụy Sỹ (http: //www.example.com/schweiz-deutsch/)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
 xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <url>
  <loc>http://www.example.com/english/</loc>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de"
        href="http://www.example.com/deutsch/"
        />
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de-ch"
        href="http://www.example.com/schweiz-deutsch/"
        />
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="en"
        href="http://www.example.com/english/"
        />
 </url>
 
 <url>
  <loc>http://www.example.com/deutsch/</loc>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="en"
        href="http://www.example.com/english/"
        />
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de-ch"
        href="http://www.example.com/schweiz-deutsch/"
        />
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de"
        href="http://www.example.com/deutsch/"
        />
 </url>
 
 <url>
  <loc>http://www.example.com/schweiz-deutsch/</loc>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de"
        href="http://www.example.com/deutsch/"
        />
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="en"
        href="http://www.example.com/english/"
        />
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de-ch"
        href="http://www.example.com/schweiz-deutsch/"
        />
 </url>
 
</urlset>
 

Lưu ý

 • Bạn phải đảm bảo rằng xhtml namespace được chỉ định như sau: xmlns: xhtml = “http://www.w3.org/1999/xhtml”
 • Bạn phải tạo một thành phần URL riêng cho mỗi URL. Mỗi thành phần URL riêng phải bao gồm một thẻ loc cho biết URL của trang và một liên kết phụ xhtml:link rel=”alternate” hreflang=”XX” cho mọi phiên bản thay thế của trang bao gồm cả chính bản thân nó.
 • Ví dụ trên sử dụng ngôn ngữ Đức cho các URL nhắm mục tiêu là người dùng nói tiếng Đức trên toàn thế giới và sử dụng ngôn ngữ địa phương cho người dùng ở Thụy Sỹ. Nếu bạn có các URL thay thế nhắm mục tiêu người dùng với cùng một ngôn ngữ nhưng vị trí khác nhau, bạn nên để URL thành chung dành cho tất cả mọi người sử dụng ngôn ngữ đó. Ví dụ bạn có các URL dành cho người nói tiếng anh ở Úc, Canada và Ireland nhưng bạn muốn tất cả mọi người nói tiếng anh đều xem được nó thì bạn nên để thành trang tiếng anh chung.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *