Sử dụng công cụ tìm nạp như Google trong Webmaster Tools

Công cụ Tìm nạp như Google cho phép bạn kiểm tra cách Google thu thập thông tin hoặc hiển thị một URL trên trang web của bạn. Bạn có thể sử dụng tính năng này để xem liệu Googlebot có thể truy cập vào các trang trong trang web của bạn, cách trang hiển thị và bất kỳ tài nguyên nào (chẳng hạn như hình ảnh hoặc scripts) bị chặn bởi file robots.txt. Công cụ này mô phỏng việc thực hiện việc thu thập và hiển thị dữ liệu giống với quá trình thu thập thông tin và hiển thị của Google. Ngoài ra công cụ này còn rất hữu ích cho việc khắc phục các lỗi thu thập dữ liệu trên trang web của bạn.

Mở phần Tìm nạp như Google trong Webmaster Tools

Để mở phần tìm nạp như Google bạn làm theo các hướng dẫn sau:

+ Trong trang chủ của Webmaster Tools, chọn tên miền bạn muốn truy cập.

+ Trong bảng điều khiển của tên miền đó, chọn mục Thu thập dữ liệu rồi chọn phần Tìm nạp như Google.

Chạy tìm nạp

  1. Trong hộp văn bản, nhập URL mà bạn muốn tìm nạp vào, nếu để trống thì sẽ tìm nạp trang web gốc của bạn.

2. Bạn có thể chọn loại Googlebot mà bạn muốn tìm nạp bao gồm máy tính để bàn hoặc di động:

 

3. Nhấp chuột vào Tìm nạp hoặc Tìm nạp và hiển thị 

+ Tìm nạp: Tìm nạp URL được chỉ định trong trang web của bạn và hiển thị phản hồi HTTP. Không yêu cầu hoặc chạy bất kỳ tài nguyên liên quan nào (chẳng hạn như hình ảnh hoặc scripts) trên trang. Đây là một hoạt động tương đối nhanh mà bạn có thể sử dụng để kiểm tra hoặc sửa lỗi trong hệ thống hoặc các vấn đề bảo mật liên quan đến trang web của bạn.

+ Tìm nạp và hiển thị: Tìm nạp URL được chỉ định trong trang web của bạn, hiển thị phản hồi HTTP và cũng cho phép trang đó đi theo một nền tảng được chỉ định (máy tính để bàn hoặc điện thoại thông minh). Thao tác này yêu cầu và chạy tất cả các tài nguyên trên trang (chẳng hạn như hình ảnh và scripts). Sử dụng tính năng này để phát hiện sự khác biệt giữa cách Googlebot nhìn thấy trang của bạn và cách người dùng nhìn thấy trang của bạn.

4. Yêu cầu sẽ được thêm vào bảng lịch sử tìm nạp, với trạng thái “đang chờ”. Khi yêu cầu hoàn tất thì trạng thái sẽ được chuyển sang thành công hoặc thất bại. Khi đó bạn có thể xem chi tiết về các yêu cầu hiển thị thành công.

Các trạng thái yêu cầu tìm nạp

+ Hoàn thành: Google đã kết nối thành công với trang web của bạn và có thể sử dụng tất cả tài nguyên của trang được tham chiếu.

+ Một phần: Google đã nhận được phản hồi từ trang web của bạn và đã tìm nạp URL nhưng không thể truy cập tất cả tài nguyên được tham chiếu trong trang web vì chúng đã bị các file robots.txt chặn.

+ Đã chuyển hướng: Công cụ tìm nạp như Google không đi theo các chuyển hướng đó mặc dù công cụ thu thập dữ liệu thực tế lại đi theo chuyển hướng. Để theo các chuyển hướng, bạn phải thực hiện bằng cách thủ công:

  • Nếu chuyển hướng đến cùng một thuộc tính, công cụ sẽ hiển thị một nút cho phép bạn nhanh chóng thực hiện việc chuyển hướng bằng cách điền vào hộp tìm nạp với URL chuyển hướng.
  • Nếu URL chuyển hướng đến thuộc tính khác mà bạn sở hữu, bạn có thể nhấp vào “Theo” để tự động tạo hộp URL, sau đó sao chép URL, chuyển đổi chế độ xem đến trang web mới, và sau đó dán URL vào hộp tìm nạp.

 

 

    1. Không có cách nào fetch tất được đâu ạ. chỉ chọn thêm được “url liên quan”
      nhưng tùy chọn này cũng hữu hạn. Anh có thể share quyền cho nhiều email để có thể chọn thêm được “url liên quan” khi tìm nạp google

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *