Sitemap (Sơ đồ trang web) trong Google Webmaster Tools

Sitemap là gì?

Sitemap (sơ đồ trang web) là một file mà ở đó bạn có thể liệt kê các trang có trong web để nói với Google và các công cụ tìm kiếm khác về tổ chức nội dung trang web của bạn. Các công cụ tìm kiếm như Googlebot sẽ đọc file này để thu thập thông tin trang web của bạn một cách thông minh hơn.

Ngoài ra, sitemap của bạn có thể cung cấp các siêu dữ liệu có giá trị liên quan đến các trang mà bạn liệt kê trong sitemap đó: Siêu dữ liệu là thông tin về trang web, chẳng hạn như khi trang được cập nhật lần cuối, tần suất trang được thay đổi và tầm quan trọng của các trang.

Bạn có thể sử dụng sitemap để cung cấp cho Google các siêu dữ liệu về các loại nội dung cụ thể trên các trang của bạn bao gồm nội dung video và hình ảnh. Ví dụ: bạn có thể cung cấp cho Google thông tin về nội dung video và hình ảnh:

  • Một video trên sitemap có thể chỉ định thời gian chạy video, danh mục và mức độ phù hợp về độ tuổi.
  • Một ảnh trên sitemap có thể bao gồm các chủ đề hình ảnh, loại, và giấy phép.

Tại sao bạn lại cần Sitemap

Nếu các trang trong trang web của bạn được liên kết đúng cách, trình thu thập thông tin trang web của Google sẽ có thể đi sâu vào hầu hết các trang trong web của bạn. Mặc dù vậy, một sitemap có thể cải thiện việc thu thập dữ liệu thông tin về trang web của bạn, đặc biệt nếu trang web của bạn đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

  • Trang web của bạn thực sự lớn: Vì có nhiều khả năng quá trình thu thập thông tin của Google có thể bỏ qua thu thập thông tin một số trang mới hoặc mới cập nhật gần đây của bạn.
  • Trang web của bạn có một lượng lưu trữ lớn nội dung các trang đơn hoặc các trang không được liên kết với nhau. Nếu các trang trong web không liên quan với nhau, bạn có thể liệt kê chúng trong sitemap để đảm bảo rằng Google không bỏ lỡ bất kì trang nào của bạn.
  • Trang web của bạn là mới và có ít liên kết từ bên ngoài đến nó. Googlebot và các công cụ thu thập dữ liệu  khác thu thập dữ liệu web bằng cách đi theo các liên kết từ trang này sang trang khác. Do đó, Google có thể không thu thập các trang của bạn nếu không có các trang web khác liên kết đến chúng.
  • Trang web của bạn sử dụng nội dung đa phương tiện, được hiển thị trong Google News hoặc sử dụng chú thích tương ứng với các sitemap khác. Google có thể lấy thêm các thông tin từ sơ đồ trang web vào tài khoản tìm kiếm nếu thích hợp.

Sử dụng sitemap không đảm bảo rằng tất cả các mục trong sitemap của bạn sẽ được thu thập thông tin và lập chỉ mục vì Google sẽ dựa vào các thuật toán phức tạp để lên lịch thu thập thông tin. Tuy nhiên trong hầu hết các trường hợp, trang web của bạn sẽ được lợi từ việc có một sitemap và bạn sẽ không bao giờ bị phạt nếu có một sitemap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *