Những vấn đề thường gặp khi sử dụng Analytics

Trong quá trình sử dụng Google Analytics, đôi khi bạn sẽ gặp phải những vấn đề rắc rối làm ảnh hưởng đến công việc của mình, để có thể giải quyết những vấn đề đó một cách nhanh chóng và hiệu quả thì hôm nay mình sẽ liệt kê các vấn đề mà các bạn hay gặp phải và cách giải quyết.

Lưu trữ file JavaScript cục bộ

Bạn cần tránh việc chuyển các phiên bản của analytics.js và ga.js thành cục bộ. Mặc dù bạn có thể tải xuống file JavaScript (analytics.js hoặc ga.js) để kiểm tra nó thì bạn cũng không nên lưu trữ hoặc cung cấp các file JavaScript cục bộ.

Việc chuyển file JavaScript từ các máy chủ của Google (chẳng hạn như https://www.google-analytics.com/analytics.js hoặc https://www.google-analytics.com/analytics.js) đảm bảo rằng bạn sẽ có thể truy cập vào các tính năng mới và các sản phẩm vừa được cập nhật, mang đến cho bạn những dữ liệu chính xác được hiển thị trong bảng báo cáo.

Nhiều mã theo dõi trong một trang web

Bạn có thể cài đặt nhiều mã theo dõi của Analytics vào trang web của mình để gửi dữ liệu đến nhiều thuộc tính trong tài khoản.

Không phải tất cả các cấu hình đều được hỗ trợ, ví dụ: bạn có thể cài đặt nhiều phiên bản mã theo dõi Universal  Analytics (analytics.js) vào trong website nhưng chỉ có một phiên bản mã theo dõi của Classic Analytics (ga.js) được cài đặt, điều này là do nếu có nhiều phiên bản ga.js thì sẽ dẫn đến kết quả dữ liệu được thu thập, lọc và hiển thị không chính xác.

Sử dụng nhiều mã theo dõi sẽ rất hữu ích nếu người dùng truy cập tới nhiều thuộc tính để xem dữ liệu từ cùng một trang web hoặc bạn có nhiều phiên bản của một website. Ví dụ: bạn muốn thu thập dữ liệu từ example.com sử dụng một phiên bản của analytics.js, tiếp theo bạn muốn thu thập dữ liệu từ example.co.uk với một phiên bản khác của analytics.js, khi đó bạn sử dụng một phiên bản thứ 3 của analytics.js trên cả 2 trang web để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu vẫn xuất hiện dù đã xóa mã theo dõi

Bởi vì các trình duyệt mà bạn đang sử dụng thường sử dụng phiên bản cache (nơi lưu trữ) của trang web để làm tăng tốc độ trình duyệt nên có thể người dùng đã xem một phiên bản cũ của trang web với mã theo dõi vẫn được cài đặt. Điều này phụ thuộc vào cài đặt trình duyệt của họ và mức độ thường xuyên họ quay lại trang web của bạn, có những người dùng tiếp tục xem trang trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên số lượng này sẽ bị giảm xuống khi caches của họ được cập nhật hoặc xóa.

Lưu lượng truy cập từ các công cụ tìm kiếm

Mã JavaScript sẽ chỉ gửi dữ liệu tới Analytics khi nó được kích hoạt, bởi vì thông thường các công cụ tìm kiếm sẽ không kích hoạt Javascript, lưu lượng truy cập sẽ không được tính trong Analytics khi sử dụng phương pháp theo dõi này.

Nếu công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu trang web của bạn không kích hoạt JavaScript hoặc nếu bạn cấu hình các file máy chủ web của bạn để gửi mã chỉ dẫn Analytics, bạn sẽ nhận được dữ liệu của công cụ tìm kiếm trong báo cáo của mình.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *