Những lý do mà bạn muốn ẩn nội dung trong trang web của mình từ Google

Đôi khi trong quá trình xây dựng nội dung trang web của mình, bạn sẽ đặt ra câu hỏi rằng “Liệu có nên ẩn những nội dung trong trang web của mình từ Google không?” thì trong bài viết này mình sẽ liệt kê một vài lý do mà bạn có thể muốn ẩn nội dung của mình từ Google.

Giữ cho dữ liệu của bạn được an toàn

Bạn có thể có những dữ liệu riêng được lưu trữ trên trang web của mình và bạn không muốn những người dùng khác biết được. Điều này thường xảy ra với các dữ liệu liên quan đến thành viên trang web nên bạn muốn ẩn nội dung đó với Google để nó không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google.

Ẩn những nội dung có giá trị thấp hơn với người dùng của bạn

Trang web của bạn có thể có những nội dung giống nhau nằm ở các vị trí khác nhau, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thứ hạng trang web của bạn. Một ví dụ tốt về vị trí của những nội dung giống nhau có thể được xuất hiện trong tính năng tìm kiếm toàn trang. Một vài tính năng tìm kiếm sẽ tạo và hiển thị những nội dung phù hợp khi người dùng nhập truy vấn. Google có thể thu thập dữ liệu tất cả các trang kết quả tìm kiếm nếu chúng không bị chặn. Kết quả là Google sẽ thấy một trang web có nhiều trang giống nhau và có thể phân loại nội dung trùng lặp làm spam, điều này có thể làm suy giảm thứ hạng của trang trong kết quả tìm kiếm.

Chặn nội dung của bên thứ ba

Trong trang web của bạn có thể chứa những nội dung được tạo từ các bên thứ ba, có sẵn ở nhiều nơi trên trang web. Google sẽ nhận thấy rằng một lượng lớn các trang chứa nội dung trùng lặp sẽ không có nhiều giá trị trong kết quả tìm kiếm. Chính vì vậy nên bạn có thể ẩn những nội dung đó trong trang web của mình để cải thiện cách Google nhìn thấy trang đó từ đó làm tăng thứ hạng của nó trong kết quả tìm kiếm.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *