Những điều cần biết về việc đánh dấu dữ liệu

Đánh dấu dữ liệu là một công cụ quản trị web để nói với Google về mô hình dữ liệu có cấu trúc trong trang web của bạn. Bạn chỉ cần sử dụng công cụ đánh dấu dữ liệu để gắn thẻ các trường dữ liệu, sau đó Google sẽ tự động hiển thị dữ liệu của bạn trong kết quả tìm kiếm một cách tốt hơn, hấp dẫn người dùng hơn.

Ví dụ: nếu trang web của bạn chứa danh sách sự kiện, bạn có thể sử dụng Công cụ đánh dấu dữ liệu để gắn thẻ dữ liệu (tên, vị trí, ngày, v.v …) cho các sự kiện trên trang web của bạn. Lần tiếp theo Google thu thập thông tin trang web của bạn, các dữ liệu này sẽ có sẵn trong đoạn mô tả ngắn trên trang kết quả tìm kiếm.

Lưu ý rằng Công cụ đánh dấu dữ liệu chỉ có thể truy cập các trang đã được thu thập thông tin gần đây bởi Google. Nếu Google không thu thập dữ liệu một số trang của bạn thì bạn sẽ không thể sử dụng Công cụ đánh dấu dữ liệu cho các trang đó.

Các loại dữ liệu được hỗ trợ

Bạn có thể sử dụng Công cụ đánh dấu dữ liệu để cho Google biết về các loại dữ liệu sau trên trang web của bạn:

 • Bài viết
 • Sự kiện
 • Doanh nghiệp địa phương
 • Nhà hàng
 • Sản phẩm
 • Phần mềm ứng dụng
 • Phim
 • Chương trình truyền hình
 • Sách

Thiết lập các trang thành một bộ

Để nói với Công cụ đánh dấu dữ liệu về các trang chứa dữ liệu trong web của bạn, bạn cần tạo một hoặc nhiều bộ mà mỗi bộ là tập hợp các trang trên trang web hiển thị cùng một kiểu dữ liệu (có thể được tạo từ cùng một mẫu) và được tổ chức theo một cấu trúc URL đơn giản nhất. Công cụ đánh dấu dữ liệu sẽ nói cho Google về các trang nằm trong các bộ đó.

Nếu trang web của bạn tổ chức dữ liệu theo nhiều cách khác nhau (chẳng hạn như sử dụng các mẫu khác nhau cho các sự kiện âm nhạc và thuyết trình), bạn có thể tạo cho mỗi sự kiện một bộ.

Ví dụ trang của bạn bao gồm thông tin về sự kiện âm nhạc và thuyết trình, các liên kết có thể là:

 1. www.example.com/events/music/pop/pop-music.html
 2. www.example.com/events/music/classical/classical-music.html
 3. www.example.com/events-speaking/europe/europe-reviews.html
 4. www.example.com/events-speaking/asia/asia-reviews.html

Các trang 1 và 2 sẽ là một bộ vì nó cùng miêu tả về sự kiện âm nhạc, tương tự như vậy các trang 3 và 4 cũng là một bộ vì miêu tả sự kiện thuyết trình.

Nhận ra thay đổi trong một bộ các trang cùng loại

Mỗi lần Google thu thập dữ liệu các trang trên trang web của bạn, Công cụ đánh dấu dữ liệu sẽ lấy một đoạn dữ liệu để làm phần mô tả ngắn. Nếu bạn thực hiện những thay đổi về cách hiển thị thông tin hoặc URL của trang thì bạn nên xóa các bộ gốc và chỉ ra cho công cụ đánh dấu dữ liệu cấu trúc mới trong trang web của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *