Những điều cần biết về sitemap dành cho video

Video sitemap là một cách tuyệt vời để đảm bảo rằng Google biết về tất cả nội dung video trên trang web của bạn, đặc biệt là nội dung mà Google không thể tìm kiếm bằng cơ chế thu thập dữ liệu thông thường của họ. Nâng cao khả năng tìm kiếm nội dung video của bạn có thể cải thiện thứ hạng trang web của bạn trong các kết quả của Google Video Search.

Khi bạn gửi một sitemap bao gồm thông tin video tới Google, Google sẽ tạo ra các URL video kèm theo, khi đó người dùng có thể tìm kiếm video đó trên Google Video. Kết quả tìm kiếm chứa hình ảnh đại diện (do bạn cung cấp hoặc do Google tự tạo) của nội dung video của bạn cũng như thông tin (tiêu đề) chứa trong sitemap của bạn. Lưu ý rằng Google không thể đảm bảo khi nào hoặc liệu video của bạn có thể được thêm vào chỉ mục của Google hay không vì Google dựa vào các thuật toán phức tạp cho quá trình này.

Bạn có thể tạo một sitemap riêng để liệt kê nội dung video của mình hoặc bạn có thể thêm thông tin về nội dung video của mình vào sitemap hiện tại – tùy vào cái nào nào thuận tiện hơn cho bạn. Tiện ích video của giao thức sitemap cho phép bạn cung cấp thông tin về video chẳng hạn như tiêu đề, mô tả, thời lượng, v.v giúp người dùng dễ dàng tìm thấy nội dung phù hợp.

Lưu ý: Google có thể sử dụng các văn bản được cung cấp trong Sitemap thay vì sử dụng các văn bản có sẵn trong các trang có chứa video để tạo lập thông tin của video trong chỉ mục của Google.

XML namespace

xmlns:video=”http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1″

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *