Những điều cần biết về số liệu thống kê dữ liệu của Google

Google Webmater Tools cung cấp thông tin dữ liệu của các trang web mà bạn đã thêm vào tài khoản của mình. Bạn có thể sử dụng các dữ liệu đó để cải tiến quá trình thu thập thông tin và lập chỉ mục nội dung trang web của bạn.

Dữ liệu có sẵn

Thu thập dữ liệu

Phần thu thập cung cấp thông tin về những vấn đề tiềm ẩn mà Google có thể gặp phải khi thu thập thông tin và lập chỉ mục trang web của bạn.

  • Lỗi thu thập thông tin sẽ liệt kê tất cả các trang mà Google không thể truy cập được, bạn cần giải quyết các lỗi này để đảm bảo rằng trang web của mình được thu thập tất cả thông tin từ các công cụ tìm kiếm.
  • Thống kê quá trình thu thập thông tin sẽ liệt kê các hoạt động gần đây của Googlebot trên trang web của bạn.
  • Trong phần các URL bị chặn sẽ hiển thị những trang mà Google không thể thu thập thông tin vì những hạn chế trong file robot.txt.
  • Phần mềm độc hại giúp bạn xác định bất kì sự cố nào có thể xảy ra với trang web của mình.

Lưu thông dữ liệu

Phần lưu thông cung cấp chi tiết về cách người dùng tiếp cận trang web của bạn và cách nó xuất hiện trong các công cụ tìm kiếm và con người.

  • Truy vấn tìm kiếm sẽ liệt kê các các truy vấn tìm kiếm hàng đầu mà trang web của bạn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm cũng như các truy vấn mà người dùng thực sự nhấp vào.
  • Liên kết đến trang web của bạn cung cấp chi tiết về các trang trong trang web của bạn được liên kết từ các trang web khác.
  • Liên kết nội bộ (Internal link) liệt kê các URL trên trang web của bạn được liên kết từ các URL khác trên cùng một trang.

Tối ưu hóa dữ liệu

  • Sơ đồ trang web liệt kê chi tiết về bất kỳ sơ đồ trang web nào được gửi cho trang web của bạn, bao gồm cả các sơ đồ trang web do người khác gửi.
  • Xóa URL cho phép bạn loại bỏ URL đó khỏi kết quả tìm kiếm.
  • Cải tiến HTML liệt kê cho bạn các cách để cải tiến HTML trên trang web của bạn.

Nếu dữ liệu của bạn bị thiếu hoặc xuất hiện không đúng thời gian dự kiến

Khi bạn thêm trang web vào Webmaster Tools, có thể sẽ mất một thời gian trước khi dữ liệu trong trang web của bạn xuất hiện trong bảng điều khiển. Điều này là bình thường vì Google Webmaster Tools cần thời gian để thu thập và xử lý dữ liệu cho trang web của bạn. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết Khi nào dữ liệu trong Google Webmaster Tools xuất hiện? để nắm rõ hơn nhé.

Tại sao dữ liệu trong Google Webmaster Tools không giống với google Analytics

Việc dữ liệu trong Google Webmaster Tools không giống với Google Analytics có thể do một vài lý do sau:

+ Google có thể không thu thập dữ liệu trang web của bạn kể từ lần thay đổi cuối.

+ Webmaster Tools thực hiện một số xử lý dữ liệu bổ sung, ví dụ: để loại bỏ việc trùng lặp và lượt truy cập từ robot – có thể khiến số liệu thống kê của bạn khác với các số liệu thống kê được liệt kê trong các nguồn khác.

+ Một vài công cụ như Google Analytics chỉ theo dõi lưu lượng truy cập từ những người dùng đã bật JavaScript trong trình duyệt của họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *