Những điều bạn cần biết về bộ lọc chế độ xem

Chúng ta thường sử dụng bộ lọc để giới hạn hoặc làm giảm bớt dữ liệu trong một chế độ xem. Ví dụ: bạn có thể dụng bộ lọc để loại trừ lưu lượng truy cập từ các địa chỉ IP cụ thể, chỉ bao gồm dữ liệu từ subdomain (tên miền con) hoặc thư mục cụ thể.

Lưu ý: Bạn cần có quyền chỉnh sửa thì mới có thể quản lý bộ lọc.

Bộ lọc được xác định từ trước

Các bộ lọc được xác định từ trước bao gồm:

 • Loại trừ/ chỉ bao gồm lưu lượng truy cập từ tên miền ISP (tên miền của nhà cung cấp internet): sử dụng bộ lọc này để loại trừ/chỉ bao gồm lưu lượng truy cập từ tên miền cụ thể chẳng hạn như hostingviet.vn.

Khi bạn chỉ định tên miền, không nên bao gồm www trong tên miền. Ví dụ chỉ định hostingviet.vn chứ không phải www.hostingviet.vn.

 • Loại trừ/chỉ bao gồm lưu lượng truy cập từ địa chỉ IP: sử dụng bộ lọc để loại trừ/chỉ bao gồm những lần nhấp chuột từ một nguồn IP nhất định.
 • Loại trừ/chỉ bao gồm lưu lượng truy cập tới các thư mục con chẳng hạn như /hosting hoặc /ten-mien.
 •  Loại trừ/chỉ bao gồm lưu lượng truy cập tới tên máy chủ.

Bộ lọc tùy chỉnh

 • Loại trừ: loại bộ lọc này loại trừ những file nhật kí (số lần truy cập) phù hợp với dạng bộ lọc. Những nội dung liên quan đến phần loại trừ cũng sẽ không hiển thị trong bản báo cáo. Ví dụ bạn có một bộ lọc loại trừ Chrome thì tất cả các dữ liệu liên quan đến nó cũng sẽ bị loại trừ như đường dẫn, khách truy cập…
 • Bao gồm: tất cả những lưu lượng truy cập không phù hợp sẽ bị bỏ qua và các dữ liệu đó sẽ không xuất hiện trong bản báo cáo.
 • Chữ hoa/chữ thường: chuyển đổi nội dung của trường thành toàn bộ chữ hoa hoặc chữ thường. Bộ lọc này chỉ ảnh hưởng đến chữ cái chứ không ảnh hưởng đến số hoặc kí tự đặc biệt.
 • Tìm kiếm và thay thế: đây là một bộ lọc đơn giản mà bạn có thể sử dụng để tìm kiếm một dạng trong một trường và thay thế dạng đó bằng một mẫu khác.
 • Nâng cao: Loại bộ lọc này cho phép bạn xây dựng một trường từ một hoặc hai trường khác. Công cụ lọc áp dụng cho cả hai trường tạo thành và sau đó xây dựng cho trường thứ 3 (trường được tạo thành).

Sử dụng bộ lọc như thế nào?

Dưới đây là những cách sử dụng bộ lọc thông thường:

 • Loại trừ các lưu lượng truy cập nội bộ khỏi bản báo cáo: chẳng hạn như bạn muốn loại trừ các liên kết nội bộ trong mạng công ty hoặc doanh nghiệp, bạn có thể tạo một bộ lọc nhận dạng các IP đó và loại bỏ chúng.
 • Báo cáo các hoạt động của thư mục cụ thể: bạn có thể cài đặt một bộ lọc bao gồm chỉ nhận dạng các thư mục đó.
 • Theo dõi tên miền con trong một chế độ xem riêng: bạn tạo một chế độ xem riêng và tạo bộ lọc bao gồm để nhận dạng từng thư mục con mà bạn muốn.

Giới hạn bộ lọc

Tất cả các bộ lọc chế độ xem trong Analytics đều phải tuân thủ theo những giới hạn và nguyên tắc chung bao gồm:

 • Bộ lọc làm mất dữ liệu: Mỗi lần bạn sử dụng bộ lọc để lọc dữ liệu thì một phần dữ liệu sẽ mất đi, chính vì vậy nên bạn luôn cần một chế độ xem không bao gồm bộ lọc nào để có được đầy đủ dữ liệu nhất.
 • Bộ lọc cần tối đa 24 giờ để dữ liệu của bạn được áp dụng.
 • Các trường được chỉ định trong bộ lọc phải xuất hiện trong lần truy cập và không được để trống để bộ lọc có thể được áp dụng trong lần truy cập đó.
 • Bộ lọc là đối tượng cấp tài khoản: Nếu bạn chỉnh sửa bộ lọc ở cấp độ chế độ xem thì bạn cũng có thể thay đổi ở cấp độ tài khoản và bất kì chế độ xem nào sử dụng bộ lọc đó cũng bị ảnh hưởng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *