Nhắm mục tiêu quốc tế là gì?

Nếu bạn quản lý một hoặc nhiều trang web được thiết kế cho người dùng ở một quốc gia cụ thể, bạn muốn đảm bảo rằng các kết quả tìm kiếm hiển thị ngôn ngữ thích hợp và đúng với quốc gia trong trang web của bạn thì bạn hãy đảm bảo rằng nội dung của bạn đạt đến đúng đối tượng. Thông thường để thực hiện việc này sẽ có 2 cơ chế chung:

+ Nhắm mục tiêu theo cấp của URL

Bạn có thể sử dụng ba cơ chế để thực hiện cho việc này:

  • Đánh dấu theo cấp của trang

Sử dụng thẻ <link rel = “alternate” hreflang = “x” href = “alternateURL”> trong phần <head> của các trang của bạn để liệt kê các ngôn ngữ thay thế cho mỗi trang. Mỗi trang nên cung cấp một thẻ hreflang liên kết đến tất cả các ngôn ngữ khác. Để nhắm nhiều  mục tiêu hơn, bạn có thể sử dụng thuộc tính hreflang để chỉ ra các ngôn ngữ và quốc gia bạn muốn nhắm đến (ví dụ: en-en, en-ca, en-us).

  • Sơ đồ trang web (Sitemap)

Bạn có thể sử dụng sơ đồ trang web để gửi cho google biết những ngôn ngữ và vùng miền mà bạn muốn nhắm đến.

  • HTTP header

Nếu bạn đăng các file không phải là HTML (ví dụ như PDF) thì bạn có thể sử dụng HTTP header để cho biết các loại ngôn ngữ khác của một URL.

+ Nhắm mục tiêu theo toàn bộ trang web

Ngoài ra, đảm bảo rằng sơ đồ URL trong trang web của bạn sử dụng các kiểu ngôn ngữ thay thế, bạn cũng có thể sử dụng các tên miền địa lý cụ thể hoặc cấu hình toàn bộ cấu trúc trang web của bạn để phân phối nội dung đến một vị trí địa lý và ngôn ngữ cụ thể.

Khi bạn đã cấu hình nhiều ngôn ngữ và nhiều quốc gia cho trang của bạn, bạn có thể sử dụng 2 phần trong Nhắm mục tiêu quốc tế để giữ cho trang web của mình luôn đạt được mục tiêu là quốc tế:

  • Phần ngôn ngữ: giúp bạn đảm bảo rằng các thẻ hreflang của mình sử dụng mã địa phương chính xác (ngôn ngữ và quốc gia tùy chọn). Thông thường hơn, bạn có thể đảm bảo rằng các trang thay thế có các liên kết trả về (back link) các trang trong trang web của bạn.
  • Phần quốc gia: bạn có thể sử dụng công cụ này để thiết lập mục tiêu quốc gia cho toàn bộ trang web nếu cần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *