Ngăn không cho hình ảnh trên trang web xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google

Việc ngăn không cho hình ảnh trên trang web của bạn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google giúp bạn tránh được việc bị lấy mất hình ảnh, hoặc có những hình ảnh riêng của trang web mà bạn không muốn Google hiển thị.

Để loại bỏ nhanh chóng

Sử dụng công cụ xóa URL, bạn sẽ thấy kết quả khá nhanh. Tuy nhiên cách này không phù hợp cho việc ngăn nhiều hình ảnh không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Để ngăn nhiều hình ảnh

Để ngăn hình ảnh từ trang web của bạn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google, hãy thêm file robots.txt vào thư mục gốc của máy chủ chặn hình ảnh. Nó sẽ mất một khoảng thời gian để xóa hình ảnh khỏi kết quả tìm kiếm so với công cụ xoá URL, nhưng là phương thức chuẩn được áp dụng cho tất cả các công cụ tìm kiếm và nó giúp bạn có quyền kiểm soát linh hoạt các hoạt động của mình.

Ví dụ: nếu bạn muốn ngắn Google hiển thị kết quả tìm kiếm cho hình ảnh dog.jpg tại www.yoursite.com/images/dogs.jpg, hãy thêm đoạn sau vào file robots.txt

User-agent: Googlebot-Image
Disallow: /images/dogs.jpg

Trong lần thu thập thông tin trang web tiếp theo của Google, họ sẽ loại bỏ hình ảnh này khỏi kết quả tìm kiếm của mình.

Để xóa tất cả các hình ảnh trên trang của bạn khỏi chỉ mục của Google, đặt file robots.txt sau vào máy chủ gốc của bạn:

User-agent: Googlebot-Image
Disallow: /

Ngoài ra Google đã giới thiệu các tính năng làm tăng tính linh hoạt của file robots.txt bằng cách thêm các dấu hoa thị (*). Bạn có thể dùng dấu (*) để khớp với bất kì chuỗi kí tự nào trong file và có thể kết thúc bằng “$” để chỉ ra kết thúc của tên. Để loại bỏ tất cả các file của một loại file cụ thể (ví dụ: file bao gồm hình ảnh .jpg chứ không phải .gif), bạn sẽ sử dụng mục robots.txt sau đây:

User-agent: Googlebot-Image
Disallow: /*.gif$

Bằng cách chỉ định Googlebot-Image làm User-agent, hình ảnh sẽ bị loại khỏi kết quả tìm kiếm hình ảnh của Google. Nó cũng sẽ ngăn việc cắt xén hình ảnh để hiển thị trong kết quả tìm kiếm hình ảnh trên điện thoại di động vì hình ảnh đó sẽ bị xoá hoàn toàn khỏi chỉ mục hình ảnh của Google. Nếu bạn muốn loại trừ các hình ảnh từ tất cả các tìm kiếm của Google (bao gồm cả Google web search và Google Images), hãy chỉ định Googlebot làm User-agent.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *