Làm thế nào để thêm một tài khoản mới vào trong Analytics?

Khi bạn tạo lập một tài khoản, bạn cũng sẽ được tự động tạo một thuộc tính và chế độ xem cho tài khoản đấy, nhưng khi bạn thêm một tài khoản mới thì bạn cần tạo thủ công thuộc tính và chế độ xem.

Cách thêm một tài khoản vào trong Analytics

  1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn, chuyển đến phần Quản trị.

2. Trong cột tài khoản, nhấp chuột vào mũi tên trỏ xuống rồi chọn Tạo tài khoản mới.

3. Chọn trang web hoặc Ứng dụng dành cho thiết bị di động.

4. Trong phần Thiết lập tài khoản, bạn nhập tên tài khoản mới của mình vào. Lưu ý rằng tên tài khoản không được trùng nhau, bạn có thể xem danh sách xổ xuống khi nhập tên để tránh việc trùng lặp.

5. Trong phần Thiết lập thuộc tính, bạn cần điền đầy đủ thông tin như hình bên dưới.

6. Tiếp theo bạn cần cài đặt chia sẻ dữ liệu, điều này sẽ giúp bạn kiểm soát nhiều hơn đối với việc chia sẻ dữ liệu Google Analytics. Bạn cần tick chọn vào những tính năng trong danh sách liệt kê, theo mặc định nó sẽ được tick hết nên nếu bạn muốn bỏ theo dõi phần nào thì chỉ cần bỏ chọn phần đó.

7. Sau khi đã hoàn tất các công việc trên, bạn nhấp chuột chọn nhận ID theo dõi để kích hoạt tài khoản mới này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *