Làm thế nào để quản lý thời gian chờ của phiên và chiến dịch?

Phiên và chiến dịch (chẳng hạn như các chiến dịch quảng cáo) sẽ kết thúc sau một khoảng thời gian cụ thể, phiên sẽ kết thúc sau 30 phút nếu người dùng không hoạt động còn chiến dịch thường kết thúc sau khoảng 6 tháng. Bạn có thể thay đổi các cài đặt về thời gian kết thúc phiên và chiến dịch sau khi lượng thời gian mặc định trôi qua.

Độ dài của mỗi phiên và chiến dịch phụ thuộc vào trang web và doanh nghiệp của bạn, dưới đây là một vài ý tưởng về việc cài đặt thời gian chờ của phiên và chiến dịch.

  • Nếu trang web của bạn tự động đăng xuất người dùng sau một khoảng thời gian họ không hoạt động, hãy cài đặt thời gian chờ của phiên phù hợp với lượng thời gian đó.
  • Kéo dài thời gian một phiên nếu bạn có những nội dung dài và người dùng cần một khoảng thời gian để tìm hiểu nó. Ngược lại, nếu bạn có ít nội dung thì hãy rút ngắn thời gian đó lại.
  • Cài đặt thời gian chờ của chiến dịch tương tự với thời gian chiến dịch sẽ chạy. Số lần nhấp chuột vào các liên kết của chiến dịch có thể không chính xác trong những ngày đầu tiên chạy.

Lưu ý: Thời gian chờ của chiến dịch không được quá 2 năm, còn thời gian chờ của phiên không được ít hơn 1 phút và nhiều hơn 4 giờ.

Cài đặt thời gian chờ của phiên và chiến dịch

Các cài đặt này được áp dụng trong khu quản trị với mỗi thuộc tính trong tài khoản của bạn. Để cài đặt những thay đổi này bạn làm theo các bước sau:

  1. Trong bảng điều khiển của Analytics, bạn điều hướng đến thuộc tính trong tài khoản của mình trong mục quản trị.

2. Nhấp chọn Thông tin theo dõi rồi chọn Cài đặt phiên.

3. Tại đây bạn có thể cài đặt thời gian chờ của phiên và chiến dịch tùy theo nhu cầu của mình nhé.

4. Nhấp chọn Áp dụng.

Như vậy là các bạn đã hoàn thành việc cài đặt thời gian chờ của phiên và chính dịch của mình trong Analytics, nếu thấy những nội dung này hữu ích hãy Subcribe nhé. Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *