Hướng dẫn cách kiểm tra trạng thái chỉ mục của Google

Bạn có thể sử dụng các cách tìm kiếm đặc biệt để xem cách chỉ mục của Google đối với trang web của bạn. Dưới đây là thông tin chi tiết về từng loại tìm kiếm.

Xem các trang được lập chỉ mục trong trang web của bạn

Sử dụng toán tử site: (ví dụ site:hostingviet.vn) (lưu ý không sử dụng kí tự trống giữa toán tử và URL).

Bạn có thể thực hiện tìm kiếm trên toàn bộ tên miền chính hoặc tên miền phụ.

Ví dụ: site:subdomain.com.

Để một trang không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của bạn thì bạn đặt dấu (-) trước trang web đó, ví dụ:

site:hostingviet.vn -site:hostingviet.vn/hosting, kết quả tìm kiếm của bạn sẽ cung cấp cho bạn tất cả các trang được lập chỉ mục trên tên miền google.com mà không có các trang từ hostingviet.vn/hosting.

Xem các trang có liên kết tới trang chủ của bạn

Sử dụng toán tử “link:”, ví dụ link:hostingviet.vn. Bạn cũng có thể tìm kiếm các liên kết tới trang hoặc thư mục cụ thể:

ví dụ: link:hostingviet.vn/hosting.

Xem bộ nhớ (Cache) của Google trên trang web của bạn

Sử dụng bộ nhớ (cache) để xem tài liệu lưu trữ của một trang được lập chỉ mục bởi Google. Ví dụ: bộ nhớ (cache): google.com hiển thị phiên bản cuối cùng được lập chỉ mục của trang chủ Google cùng với thông tin bộ nhớ cache được tạo. Bạn cũng có thể xem một phiên bản text của trang, điều này rất hữu ích vì nó cho thấy cách Googlebot nhìn thấy trang.

Nếu bạn không muốn người dùng truy cập vào bộ nhớ cache của trang hãy sử dụng thẻ meta sau:

<meta name="robots" content="noarchive">

Trang sẽ vẫn được thu thập dữ liệu và lập chỉ mục bởi Google, nhưng người dùng sẽ không thấy liên kết Cache trong kết quả tìm kiếm.

Xem các trang giống với trang web của bạn

Toán tử related: sẽ hiển thị các trang web nhìn giống với trang của bạn. Google sử dụng một số yếu tố để xác định sự tương đồng của các trang web với nhau. Tuy nhiên chất lượng của các trang web hiển thị trong kết quả sẽ không ảnh hưởng đến thứ hạng của bạn cũng như việc Google lập chỉ mục trong trang web của bạn.

Để tìm hiểu thêm về các toán tử của Google bạn có thể tham khảo bài viết:

https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=vi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *