Hướng dẫn thêm một thuộc tính mới vào tài khoản trong Analytics

Thuộc tính là nơi bạn gửi dữ liệu và cài đặt báo cáo chế độ xem. Bạn có thể thêm tối đa là 50 thuộc tính vào mỗi tài khoản Analytics.

Để cài đặt một thuộc tính mới, bạn làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Analytics của bạn.
  2. Nhấp chọn mục Quản trị.

 

3. Ở cột Thuộc tính, nhấp chuột vào mũi tên trỏ xuống rồi chọn Tạo thuộc tính mới. Lưu ý rằng nếu bạn không có quyền chỉnh sửa thì sẽ không thể tạo được thuộc tính mới.

 

4. Bạn nhấp chọn Trang web hoặc Ứng dụng dành cho thiết bị di động.

5. Đối với trang web, bạn điền đầy đủ các thông tin của thuộc tính vào các ô tương ứng:

+ Tên trang web: nhập tên trang web của bạn.

+ URL trang web: nhập đường link của trang web, lưu ý rằng có 2 lựa chọn giao thức truy cập là http:// và https://. Nếu bạn chọn không đúng giao thức thì có thể số liệu thống kê sẽ không chính xác.

+ Danh mục ngành: Lĩnh vực mà trang web đề cập tới.

+ Múi giờ báo cáo: bạn nên chọn theo múi giờ mình sinh sống.

6. Nếu thuộc tính của bạn là một ứng dụng dành cho thiết bị di động, bạn nhấp chọn phần Chuyển đến firebase.

7. Trong cửa sổ mới hiện ra, bạn nhấp chuột chọn một ứng dụng của mình từ menu rồi chọn Connect App.

8. Sau khi hoàn tất các công việc trên, chọn Nhận ID theo dõi để tạo thuộc tính mới.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *