Hướng dẫn tạo và quản lý bộ lọc chế độ xem

Trong Google Analytics, bạn có thể tạo một bộ lọc ở cấp độ tài khoản rồi sau đó áp dụng chúng vào một hoặc nhiều chế độ xem, và trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và quản lý bộ lọc chế độ xem.

Yêu cầu quyền chỉnh sửa

Để có thể tạo được một bộ lọc thì bạn phải có quyền chỉnh sửa trong Analytics, khi bạn có quyền này ở cấp độ tài khoản bạn sẽ có thể thực hiện các công việc sau:

  • Tạo/chỉnh sửa bộ lọc ở cấp độ tài khoản.
  • Tạo/chỉnh sửa bộ lọc ở cấp độ chế độ xem.
  • Áp dụng bộ lọc tới bất kì chế độ xem nào trong tài khoản.

Nếu bạn có quyền chỉnh sửa ở cấp độ chế độ xem bạn sẽ có thể:

  • Áp dụng bộ lọc đó hoặc xóa chúng trong chế độ xem nhưng bạn không thể tạo mới hoặc chỉnh sửa bộ lọc hiện tại.

Tạo bộ lọc ở cấp độ tài khoản

  1. Đăng nhập vào Google Analytics.
  2. Nhấp chọn Quản trị, điều hướng đến tài khoản mà bạn muốn tạo bộ lọc.

3. Trong cột Tài khoản chọn Tất cả bộ lọc.

4. Nhấp chọn +Thêm bộ lọc (nếu bạn không thấy nút này thì có thể do bạn không có quyền chỉnh sửa).

5. Nhập tên bộ lọc.

6. Chọn Được xác định trước để sử dụng các bộ lọc có sẵn trong Analytics.

7. Chọn Tùy chỉnh để tạo bộ lọc với các tùy chọn mà Analytics cung cấp.

8. Từ danh sách chế độ xem có sẵn, chọn một chế độ xem mà bạn muốn áp dụng bộ lọc rồi ấn Thêm.

9. Nhấp chọn Lưu.

Cách tạo bộ lọc ở cấp độ chế độ xem cũng tương tự như tạo bộ lọc ở cấp độ tài khoản, các bạn có thể dễ dàng tạo chúng như hướng dẫn ở trên nhé.

Thay đổi thứ tự bộ lọc cho một chế độ xem

  1. Trong bảng điều khiển của Analytics, nhấp chọn Quản trị, điều hướng đến chế độ xem mà bạn muốn tạo bộ lọc.

2. Trong cột chế độ xem , nhấp chọn Bộ lọc.

3. Nhấp chọn Chỉ định thứ tự bộ lọc. 

 

4. Bạn nhấp chọn Chuyển lên hoặc chuyển xuống cho mỗi bộ lọc rồi ấn Lưu.

Cách xóa một bộ lọc khỏi Analytic

  1. Nhấp chọn vào Bộ lọc mà bạn muốn xóa ở cấp độ tài khoản hoặc chế độ xem.

2. Nhấp chọn Xóa ở cột ngoài cùng của mỗi bộ lọc.

3. Nhấp chọn Loại bỏ bộ lọc để hoàn tất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *