Hướng dẫn sử dụng URL chuẩn (Canonical URL)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng URL chuẩn để cải thiện liên kết và thứ hạng của nội dung có sẵn trong web thông qua nhiều cấu trúc URL và qua phân phối.

Trong hệ thống quản lý nội dung và mua sắm trực tuyến, việc một nội dung được truy cập qua nhiều URL là rất phổ biến. Với việc cung cấp nội dung, một nội dung có thể dễ dàng được cung cấp tới các URL và tên miền khác nhau. Ví dụ:

 

Những trang có cùng một sản phẩm có URL động như một phiên người dùng hoặc tùy chọn tìm kiếm. https://www.example.com/products?category=dresses&color=green

https://example.com/dresses/cocktail?gclid=ABCD

https://www.example.com/dresses/green/greendress.html

 Hệ thống blog của bạn tự động lưu nhiều URL khi bạn để cùng một bài đăng vào nhiều mục. https://blog.example.com/dresses/green-dresses-are-awesome/

https://blog.example.com/green-things/green-dresses-are-awesome/

 Máy chủ của bạn được cấu hình để phân phối nội dung cho tên miền phụ www hoặc giao thức http. http://example.com/green-dresses

https://example.com/green-dresses

http://www.example.com/green-dresses

 Nội dung bạn đăng trên blog để cung cấp tới các trang khác là một bản sao được sao chép một phần hoặc toàn bộ từ tên miền đó. https://news.example.com/green-dresses-for-every-day-155672.html (syndicated post)

https://blog.example.com/dresses/green-dresses-are-awesome/3245/ (original post)

Mặc dù các hệ thống này giúp cho việc phát triển và phân phối nội dung trở nên thuận tiện hơn nhưng đôi khi chúng vẫn gây ra những trở ngại nhất định khi người dùng sử dụng các công cụ tìm kiếm để tiếp cận trang web của bạn, ví dụ:

  • Hợp nhất các liên kết cho nội dung giống hoặc tương tự nhau: Điều này giúp các công cụ tìm kiếm có thể hợp nhất các thông tin mà nó cho là có các URL riêng lẻ. Điều này có nghĩa là các liên kết từ trang khác tới http://example.com/dresses/cocktail?gclid=ABCD sẽ hợp nhất với các liên kết đến https://www.example.com/dresses/green/greendress.html.
  • Theo dõi chỉ số cho một sản phẩm/chủ đề cụ thể: Với nhiều URL khác nhau, sẽ có nhiều trở ngại ngại hơn để hợp nhất chỉ số cho một sản phẩm hoặc chủ đề.
  • Xác định URL bạn muốn người dùng xem: Bạn muốn người dùng xem sản phẩm chiếc váy màu xanh lá cây thông qua https://www.example.com/dresses/green/greendress.html chứ không phải https://example.com/dresses/cocktail?gclid=ABCD.
  • Xử lý nội dung phân phối: Nếu bạn cung cấp nội dung để đăng trên các tên miền khác, bạn muốn hợp nhất thứ hạng trang với URL ưa thích của bạn.

Chỉ ra URL ưa thích với liên kết rel=”canonical”

Giả sử bạn muốn https://blog.example.com/dresses/green-dresses-are-awesome/ là URL ưa thích, bạn có thể chỉ ra điều này cho các công cụ tìm kiếm như sau:

  • Đánh dấu bất kỳ trang chuẩn và biến thể khác nào bằng liên kết rel=”canonical”.

Thêm một phần tử <link> với thuộc tính rel="canonical" vào phần <head> của các trang như sau:

<link rel="canonical" href="https://blog.example.com/dresses/green-dresses-are-awesome" />

Điều này cho thấy đây là URL ưa thích được sử dụng để truy cập vào sản phẩm váy màu xanh lá cây.

Sử dụng sơ đồ trang web để chỉ các URL ưa thích cho cùng một nội dung

Chọn một URL chuẩn (ưa thích) cho mỗi trang của bạn và cho Google bằng cách gửi các URL chuẩn này trong sơ đồ trang web.

Google sẽ không chắc chắn sử dụng URL bạn gửi trong sơ đồ trang web, nhưng việc này sẽ giúp Google biết về những trang trên website của bạn mà bạn cho là quan trọng nhất.

Sử dụng chuyển hướng 301 cho các URL không phải là URL chuẩn

Giả sử trang của bạn có thể được truy cập bằng nhiều cách:

https://example.com/home

https://home.example.com

https://www.example.com 

Bạn nên chọn một trong số đó làm URL chuẩn rồi thực hiện chuyển hướng cho các URL còn lại về URL chuẩn đó. Chuyển hướng 301 từ phía máy chủ là cách tốt nhất để đảm bảo rằng người dùng và công cụ tìm kiếm được hướng đến đúng trang. Mã trạng thái 301 có nghĩa là một trang đã được di chuyển vĩnh viễn đến một vị trí mới.

Chỉ rõ cách xử lý các tham số động

Nếu bạn muốn bỏ qua bất kì tham số nào thì bạn hãy chỉ rõ cho Google biết, việc bỏ qua các tham số này có thể làm giảm nội dung trùng lặp trong chỉ mục của Google và làm cho trang của bạn dễ dàng thu thập dữ liệu hơn.

Chỉ định một liên kết chuẩn trong tiêu đề HTTP của bạn

Nếu bạn có thể cấu hình máy chủ của mình, bạn có thể sử dụng tiêu đề HTTP rel=”canonical” để chỉ ra các URL chuẩn cho tài liệu HTML hoặc các file PDF khác.

Url chuẩn ưu tiên https hơn là http

Google ưa thích các trang sử dụng https làm phiên bản chuẩn hơn các trang http vì https được mã hóa an toàn cho người sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *