Hướng dẫn sử dụng Google Search cho các trang AMP

Trang tăng tốc dành cho các thiết bị di động (AMP) là các trang web được thiết kế theo một mã nguồn mở, những trang AMP hợp lệ sẽ được lưu vào bộ nhớ AMP của Google làm cho chúng có tốc độ tải trang nhanh hơn trên các thiết bị di động.

Định dạng AMP được hỗ trợ bởi nhiều công cụ khác nhau bao gồm cả Google Search. Nếu một trang web hiển thị trong kết quả tìm kiếm của Google có định dạng AMP thì Google có thể hướng người dùng đến các trang AMP đó.

Tất cả các hướng dẫn để tạo một trang web thân thiện với người dùng cũng được áp dụng cho các trang AMP. Để tạo một trang AMP bạn cần có các yếu tố sau:

+ Design (thiết kế): Tạo một trang web theo đặc tả của trang AMP.

+ Host: Lưu trữ trang AMP của bạn với một URL liên quan đến trang web chính.

+ Được tìm thấy: Làm cho Google có thể tìm ra trang AMP của bạn.

+ Xác nhận: Kiểm tra xem trang của bạn có được viết bằng AMP HTML chuẩn hay không.

+ Dữ liệu có cấu trúc: Đánh dấu nội dung của bạn bằng dữ liệu có cấu trúc.

+ Trạng thái: Theo dõi báo cáo AMP của bạn trên Webmaster Tools để biết về các lỗi có trong trang AMP của bạn.

Design (thiết kế)

Trang AMP của bạn phải tuân theo các đặc tả AMP HTML.

Host

Bạn nên lưu trữ trang AMP của bạn với một URL liên quan đến trang web chính. Ví dụ nếu trang chính của bạn là example.com/giraffes thì bạn nên để URL của trang AMP là amp.example.com/giraffes hoặc example.com/amp/giraffes. Điều này là bởi vì khi người dùng nhấp vào liên kết tới trang AMP của bạn từ Google Search, URL AMP sẽ được hiển thị cho người dùng trong trình duyệt (như với bất kì trang web nào) và việc URL đó không liên quan đến trang web chính có thể sẽ gây hiểu lầm cho người dùng.

Được tìm thấy

Nếu trang AMP của bạn có các liên kết trả về từ các trang web khác thì nó sẽ được Google lập chỉ mục và thu thập thông tin.

Nếu bạn có cả phiên bản AMP và không AMP trong các trang của mình, hãy bao gồm các liên kết sau:

+ Trên trang không AMP:

<link rel="amphtml" href="https://www.example.com/url/to/amp-version.html" />

+ Trên trang AMP:

<link rel="canonical" href="https://www.example.com/url/to/regular-html-version.html" />

+ Đối với các trang AMP độc lập thì bạn nên chỉ định như như một trang web chính:

<Link rel = "canonical" href = "https://www.example.com/url/to/amp-document.html" />

Xác nhận

Đảm bảo rằng các trang AMP của bạn là hợp lệ để có thể đem đến cho người dùng những trải nghiệm tốt nhất. Nếu trang AMP của bạn không hợp lệ thì nó sẽ không có được một số tính năng tìm kiếm cần thiết.

Dữ liệu có cấu trúc

Đánh dấu dữ liệu có cấu trúc cho phép Google hiển thị nội dung của bạn nổi bật hơn trong kết quả tìm kiếm.

Trạng thái

Google Webmaster Tools cung cấp cho bạn một bản báo cáo trạng thái của các trang AMP, nó sẽ hiển thị danh sách các trang AMP được lập chỉ mục thành công trên trang của bạn và bất kỳ các lỗi cụ thể nào của AMP được tìm thấy.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *