Hướng dẫn cách sử dụng thùng rác của Analytics (Trash Can)

Thùng rác là nơi chứa những thứ đã bị xóa như tài khoản, thuộc tính và chế độ xem. Bạn có 35 ngày để khôi phục những phần đó từ thùng rác trước khi nó bị xóa vĩnh viễn.

Khái quát chung

Khi bạn xóa một thứ gì đấy trong Analytics, nó sẽ được lưu trữ tạm thời trong thư mục rác, nếu nó không được khôi phục lại thì sau 35 ngày sẽ bị xóa vĩnh viễn. Khi bạn truy cập vào thư mục đó, bạn sẽ nhìn thấy một danh sách các đối tượng bị đánh dấu để xóa và số ngày nó sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Những gì có thể được khôi phục

Khôi phục một tài khoản hoặc thuộc tính sẽ tự động khôi phục những thành phần như thuộc tính hoặc chế độ xem ngoại trừ một số thuộc tính và chế độ xem bị xóa riêng lẻ. Ví dụ một tài khoản A chứa một thuộc tính P1 và hai chế độ xem V1 và V2:

  • Trường hợp 1: V2 được chuyển vào thùng rác, sau đó tài khoản A cũng được chuyển vào thùng rác. Khi bạn khôi phục tài khoản A thì nó sẽ tự động khôi phục P1 và V1, còn V2 vẫn nằm trong thùng rác vì nó bị xóa riêng lẻ.
  • Trường hợp 2: Tài khoản A được chuyển vào thùng rác, khôi phục tài khoản A thì P1, V1 và V2 cũng sẽ tự động được khôi phục.
  • Trường hợp 3: V2 được chuyển vào thùng rác, sau đó tài khoản A cũng chuyển vào thùng rác, khôi phục V1 sẽ tự động khôi phục P1 và A, còn V2 vẫn sẽ nằm trong thùng rác.

Khi bạn khôi phục một tài khoản, thuộc tính hoặc chế độ xem từ thùng rác, tất cả cài đặt và cấu hình (như mục tiêu, bộ lọc, giấy phép người dùng…) đều được giữ nguyên.

Bạn sẽ không thể xử lý dữ liệu của các đối tượng nằm trong thùng rác. Xử lý dữ liệu sẽ được phục hồi lại với các bản báo cáo gốc sau khoảng một giờ đồng hồ được khôi phục.

Cách xóa tài khoản, thuộc tính hoặc chế độ xem

Để xóa tài khoản, thuộc tính hoặc chế độ xem, bạn truy cập vào phần Quản trị trong tài khoản của mình, chọn phần cài đặt của đối tượng cần xóa.

Sau đó, bạn chọn phần Di chuyển vào thùng rác ở bên phía tay phải.

Tiếp theo, bạn chọn Xóa thuộc tính (tài khoản hoặc chế độ xem) để hoàn tất.

Cách khôi phục tài khoản, thuộc tính hoặc chế độ xem

  1. Truy cập vào mục Quản trị trong tài khoản của bạn, ở mục Tài khoản chọn Thùng rác.

 

2. Bạn tick chọn vào đối tượng cần khôi phục rồi chọn Khôi phục.

Như vậy là các bạn đã biết cách xóa hoặc khôi phục một tài khoản, thuộc tính và chế độ xem, nếu bạn thấy những nội dung này hữu ích hãy Subscribe trang để nhận được thêm nhiều thông tin hữu ích nhé. Chúc các bạn thành công!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *