Hướng dẫn cách kiểm tra thiết lập mã theo dõi web của bạn

Mã theo dõi (tracking code) là một loại mã mà Google Analytics dùng để thu thập thông tin cũng như theo dõi tình trạng website của bạn. Mỗi một trang web sẽ có một loại mã theo dõi khác nhau, nếu bạn cảm thấy rằng mã theo dõi của mình hoạt động không chính xác, bạn hãy thử kiểm tra lại theo một số cách mà mình liệt kê dưới đây:

Kiểm tra bản báo cáo thời gian thực của bạn

Bản báo cáo thời gian thực sẽ cho bạn thấy những hoạt động phổ biến trên trang web của bạn, nếu những bản báo cáo đó có chứa dữ liệu thì chứng tỏ mã theo dõi đang thu thập thông tin trang web và gửi tới Analytics đúng với mong muốn của bạn.

Báo cáo tổng quan và hành vi thời gian thực sẽ cho bạn xem những hoạt động cụ thể của trang, nếu bạn không thêm các mã theo dõi vào tất cả các trang trong website, bạn có thể kiểm tra các bản báo cáo để xem liệu có phải mã theo dõi đang gửi dữ liệu từ trang mà bạn đã gắn thẻ hay không. Bản báo cáo sẽ chỉ hiển thị những trang có nhiều hoạt động nhất, chính vì vậy nên họ sẽ không thể cung cấp đầy đủ các khía cạnh, nhưng đây là một tín hiệu tốt cho thấy mã theo dõi của bạn đang hoạt động chính xác.

Để kiểm tra bản báo cáo thời gian thực, bạn thực hiện theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Analytics của mình.
  2. Trong trang chủ của Analytics chọn Thời gian thực -> Tổng quan để mở bản báo cáo

Sử dụng hỗ trợ thẻ của Google để xác minh các thiết lập của bạn

Hỗ trợ thẻ của Google (Google Tag Assistant) là một tiện ích miễn phí của trình duyệt Chrome giúp bạn biết được rằng liệu các thẻ Google Analytics (chẳng hạn như mã theo dõi) có được kích hoạt đúng hay không. Thẻ hỗ trợ cho phép bạn ghi lại các hoạt động của người dùng trên trang của mình và sau đó xem bản báo cáo để xem có lỗi nào xảy ra trong quá trình gửi hay không. Hình bên dưới mô tả một lỗi được phát hiện bởi tiện ích hỗ trợ thẻ của Google.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *