Hướng dẫn cách kiểm tra phiên bản AMP cho trang web của bạn

Accelerated mobile pages (AMP): trang tăng tốc cho thiết bị di động là một tiêu chuẩn để tạo các trang tải nhanh và phù hợp với thiết bị di động. Việc có một website thân thiện trên thiết bị di động là một phần không thể thiếu trong thế giới internet ngày nay, ở nhiều quốc gia, lưu lượng truy cập bằng thiết bị di động còn vượt trội hơn lượng truy cập bằng máy tính. Bạn có thể sử dụng kiểm tra AMP để xem liệu rằng trang AMP của mình có hợp lệ hoặc có lỗi gì xảy ra với nó hay không, từ đó chắc chắn rằng trang của mình đã được cấu hình phù hợp để xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google.

Một trang AMP thường sẽ được loại bỏ hết những yếu tố không cần thiết chẳng hạn như quảng cáo và thường chỉ hiển thị nội dung bài viết nhằm đạt đến một tốc độ tải trang tốt nhất cho người dùng.

Chạy chương trình kiểm tra

Việc kiểm tra AMP rất đơn giản, bạn chỉ cần điền đầy đủ URL của trang web cần kiểm tra rồi nhấp chuột chọn Chạy thử nghiệm.

Sau đó chương trình sẽ bắt đầu chạy để kiểm tra xem trang AMP của bạn có bị lỗi hay không, nếu chương trình phát hiện ra lỗi thì nó sẽ hiển thị cho bạn dưới dạng danh sách kèm theo cách khắc phục các lỗi đó.

Lỗi AMP

Lỗi Mô tả
Nội dung không phù hợp Có một sự khác biệt giữa nội dung của trang AMP và trang web chuẩn.

Nội dung trong trang AMP và trong trang web chuẩn về cơ bản là giống nhau. Văn bản có thể không đồng nhất nhưng chủ đề phải giống nhau, và người dùng có thể thực hiện các tác vụ giống nhau trên cả 2 phiên bản.

Nội dung không phù hợp có thể xảy ra khi một file robots.txt đã chặn các tài nguyên quan trọng, bạn cần mở bản báo cáo các tài nguyên bị chặn trong Webmaster Tools để xem liệu có tài nguyên nào của trang bị chặn hay không.

Sửa lỗi:

+ Đảm bảo rằng trang AMP của bạn không vi phạm bất kì nguyên tắc nào của Google.

+ Đảm bảo rằng nội dung của trang AMP và trang web chuẩn phải giống nhau.

+ Kiểm tra xem việc Google nhìn thấy trang của bạn có giống với những gì người dùng nhìn thấy hay không bằng cách sử dụng công cụ Tìm nạp như Google trong Webmaster Tools đối với cả 2 phiên bản AMP và trang web chuẩn.

Thiếu video được nhúng Trang web chuẩn có một video được nhúng vào nội dung nhưng lại bị thiếu trong trang AMP, cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là bạn nên bao gồm tất cả các tài nguyên chứa nội dung quan trọng trong trang AMP và trang web chuẩn. Lưu ý rằng video được phát hiện bằng các URL, nếu bạn có 2 URL khác nhau cùng trỏ đến cùng một video, bạn cũng sẽ nhìn thấy cảnh báo này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *