Hướng dẫn cách chỉnh sửa cài đặt và xóa thuộc tính trong Analytics

Chỉnh sửa cài đặt thuộc tính

Đôi khi bạn thêm một thuộc tính mới vào trong Analytics nhưng những cài đặt trong đấy chưa phù hợp và bạn muốn chỉnh sửa lại nó, để làm công việc này thì bạn thực hiện theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Analytics của bạn.
  2. Nhấp chọn Quản trị, điều hướng đến thuộc tính mà bạn muốn chỉnh sửa.

3. Trong cột Thuộc tính, nhấp chọn cài đặt thuộc tính và chỉnh sửa tùy ý bạn, trong đó bao gồm các mục sau bạn cần lưu ý:

+ Tên thuộc tính: tên của thuộc tính hiển thị trong Analytics.

+ URL mặc định: URL mặc định của thuộc tính.

+ Chế độ xem mặc định: chế độ xem mặc định cho các dịch vụ được tích hợp với Analytics (chẳng hạn như Google Adwords hoặc Google Play) để sử dụng khi lấy dữ liệu từ Analytics.

+ Danh mục ngành: Ngành mà trang web hoặc ứng dụng của bạn nói đến.

+ Cài đặt nâng cao: Cho phép bạn gắn thẻ thủ công (giá trị UTM) để tự động ghi đè (giá trị GCLID) dành cho việc tích hợp Tìm kiếm AdWords và Nhấp đúp.

+ Tính năng quảng cáo: Bạn có thể bật hoặc tắt các tính năng quảng cáo trong mục này.

+ Phân tích người dùng: Bạn bật tính năng này để thêm chỉ số người dùng vào báo cáo.

Cách xóa một thuộc tính khỏi Analytics

Để xóa một thuộc tính khỏi Analytics, các bạn thực hiện theo các bước:

  1.  Truy cập vào thuộc tính mà bạn muốn xóa trong tài khoản của mình.
  2. Nhấp chọn Cài đặt thuộc tính.

3. Nhấp chọn Di chuyển vào thùng rác để xóa thuộc tính.

4. Nhấp chọn Xóa thuộc tính để hoàn tất.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *