Giới thiệu về tin nhắn thông báo trong Analytics

Trong quá trình bạn sử dụng Google Analytics,bạn có thể sẽ thường xuyên nhận được các thông báo từ Analytics. để đảm bảo quá trình thu thập và hiển thị thông tin được diễn ra liên tục và chính xác. Vậy những thông báo này xuất hiện ở đâu và sử dụng như thế nào thì hôm nay mình sẽ giải thích cho các bạn về vấn đề này.

Tổng quan

Để xem được những tin nhắn thông báo này thì bạn phải có quyền chỉnh sửa trong Analytics. Những thông báo này thường liên quan đến mã theo dõi, cấu hình tài khoản Analytics và dữ liệu của bạn để xem liệu có phần nào cần cải thiện hoặc liệu có các vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra hay không.

Những thông báo này sẽ hiển thị những điều như:

+ Liệu mã theo dõi có xuất hiện trên trang web của bạn và mã đó đã được cấu hình chính xác hay chưa.

+ Các điều bất thường trong việc cấu hình như đối tượng đột ngột dừng việc chuyển đổi.

+ Liệu các thông tin thương mại có được ghi chép chính xác.

Đối với mỗi phát hiện, nó sẽ hiển thị cho các bạn cách khắc phục vấn đề đó.

Sử dụng thông báo Analytics

Để mở thông báo analytics, trong bảng điều khiển các bạn nhấp chuột vào biểu tượng “chuông thông báo”

Sau khi nhấp chuột vào biểu tượng đó thì một bản báo cáo sẽ hiện ra:

Đối với mỗi thông báo sẽ có phần mô tả vấn đề và cách giải quyết:

+ Kiểm tra lại: kiểm tra lại vấn đề trong lần chạy tiếp theo để xem bạn đã giải quyết được vấn đề hay chưa.

+ Trang bài viết giúp bạn giải quyết vấn đề.

+ Bỏ qua: bỏ qua vấn đề và không hiển thị lại thông báo này nữa.

+ Chi tiết: Mô tả chi tiết vấn đề và hướng giải quyết.

Khi bạn nhấp chuột vào Chi tiết thì bạn sẽ nhìn thấy thông tin về vấn đề:

Nhấp chuột vào Tìm hiểu thêm để mở bài viết liên quan đến vấn đề đó.

Nếu bạn đã thực hiện các bước để khắc phục vấn đề, nhấp chuột vào Kiểm tra lại để kiểm tra lại vấn đề trong lần chạy tiếp theo để xem bạn đã giải quyết được vấn đề hay chưa.

Nếu bạn Bỏ qua vấn đề, thông báo đó sẽ được lưu trữ và vấn đề đó sẽ không được kiểm tra trong các lần chạy tiếp theo.

Lưu ý

Để đánh giá các hoạt động của bạn trong Analytics, những thông báo này sẽ lấy thông tin từ trang web của bạn giống như Googlebot và thực hiện theo cách giảm thiểu dữ liệu ảo và không chính xác.

Nhiều website được cấu hình để nhận ra rằng Googlebot không phải là người dùng thực nên lưu lượng truy cập từ googlebot không bao gồm trong số liệu thống kê của Analytics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *