Giới thiệu về thuộc tính trong Analytics

Thuộc tính trong Analytics là một phần tài nguyên trong tài khoản của bạn và được kết hợp với một mã theo dõi tương ứng. Khi bạn bắt đầu tạo tài khoản trong Analytics, bạn sẽ được tự động tại một ID thuộc tính trong mã theo dõi mà bạn đặt trong mã nguồn (source code) trang web hoặc ứng dụng của mình. Những dữ liệu như số lượng người dùng hoặc số lượt xem trang cho các tài nguyên được gắn thẻ với cùng một ID được thu thập và gửi vào thuộc tính tương ứng.

Ví dụ: Nếu bạn kết hợp một ID thuộc tính với hai website, dữ liệu của cả hai website sẽ xuất hiện trong cùng một thuộc tính của tài khoản Analytics. Sau đó bạn có thể sử dụng chế độ xem và bộ lọc để sắp xếp lại dữ liệu, hoặc bạn có thể tách riêng dữ liệu trong các bản báo cáo cấp cao hơn bằng các công cụ như Phân đoạn.

Bạn cần xem xét các báo cáo mục tiêu dài hạn của mình và cách chúng ảnh hưởng đến cấu trúc tài khoản của bạn. Bạn nên tạo một kết hoạch phát triển rõ ràng trước khi tạo và cài đặt một thuộc tính. Trong một vài trường hợp, bạn có nhiều tài nguyên và bạn muốn gửi tất cả chúng đến cùng một thuộc tính, một số trường hợp khác, có thể bạn muốn tài nguyên được gửi đến các thuộc tính khác nhau. Trong cả hai trường hợp trên thì bạn đều có thể tạo chế độ xem và bộ lọc để sắp xếp dữ liệu cho hợp lý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *