Giới thiệu về mã theo dõi tên miền chéo (cross-domain tracking)

Theo dõi tên miền chéo giúp cho Analytics có thể xem 2 trang web liên quan đến nhau trong cùng một phiên (chẳng hạn như một trang thương mại điện tử và một trang giỏ hàng). Điều này đôi khi còn được gọi là liên kết trang web.

Hành vi của mã theo dõi chuẩn

Mã theo dõi chuẩn Analytics ghi lại lưu lượng truy cập đến một URL nhất định dưới dạng một nhóm. Ví dụ nếu bạn cài đặt theo dõi blog myexampleblog.example.com thì lưu lượng truy cập và thư mục con tới tất cả các trang trong blog được thu thập và tổng hợp thành một đơn vị. Theo cách đó, khi người dùng đi từ một trang tới một trang khác trong cùng một website, bản ghi Analytics sẽ hiển thị các mối quan hệ như sau:

+ Đường dẫn điều hướng giữa các trang.

+ Tổng số thời gian ở trên web (tổng thời gian ở trên các trang).

+ Số lượng phiên riêng lẻ và phiên duy nhất.

+ Số lượng người dùng.

Ngoài ra, Analytics xem lưu lượng truy cập tới các URL nhất định như là duy nhất và không liên quan đến các URL khác (trừ các liên kết giới thiệu). Đây là điều mà bạn mong muốn vì tất nhiên không ai muốn dữ liệu của một trang không liên quan xuất hiện trong báo cáo của mình cả.

Hành vi của mã theo dõi tên miền chéo

Giả sử bạn có một cửa hàng online và giỏ hàng của một bên thứ 3 lưu trữ trên một tên miền khác, ví dụ:

  1. www.example-petstore.com
  2. www.example-commerce-host.com/example-petstore/

Nếu không có mã theo dõi tên miền chéo thì khi người dùng truy cập vào website của bạn rồi sau đó chuyển sang giỏ hàng thì sẽ được tính là 2 người dùng riêng biệt với 2 phiên và thời lượng khác nhau.

Việc bạn cài đặt mã theo dõi tên miền chéo giúp Analytics xem việc cùng một người dùng truy cập vào 2 web như trên là một phiên duy nhất bởi một người dùng. Đôi khi điều này được gọi là liên kết trang web.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *