Giới thiệu về Google Webmaster Tools (Google Search Console)

I- Khái niệm

Google Webmaster Tools là một dịch vụ web miễn phí dành cho việc quản lý trang web, nó cho phép người quản lý trang web kiểm tra trạng thái index và tối ưu hóa việc hiển thị của trang web. Từ ngày 20/5/2015 Google đã đổi tên của Google Webmaster Tools thành Google Search Console nhưng đến nay thì cái tên Google Webmaster Tools vẫn thân thuộc với người dùng hơn cái tên mới của nó.

1.Khái niệm
2.Công cụ
3.Tính năng

II- Các công cụ của Webmaster Tools

Các công cụ mà Webmaster Tools cung cấp cho người dùng để quản lý trang web bao gồm:

+ Gửi và kiểm tra sơ đồ trang web.

+ Kiểm tra và đặt tốc độ thu thập thông tin, xem số lượng thống kê về thời điểm Googlebot truy cập vào một trang web cụ thể.

+ Viết và kiểm tra file robots.txt để tìm các trang web vô tình bị chặn trong robots.txt.

+ Liệt kê các trang nội bộ và bên ngoài có liên kết đến trang web.

+ Nhận danh sách các liên kết mà Googlebot gặp khó khăn khi thu thập dữ liệu, bao gồm các lỗi mà Googlebot gặp phải khi truy cập vào trang web của bạn.

+ Xem các từ khóa được tìm kiếm trên Google dẫn đến các trang web được liệt kê trong SERPs và tỷ lệ nhấp chuột qua các danh sách đó.

+ Chọn tên miền ưa thích được định rõ ở trong SERPs.

+ Đánh dấu các phần tử Google Search của dữ liệu có cấu trúc để làm phong phú hơn mục tìm kiếm.

+ Rút gọn link trang web cho các kết quả tìm kiếm.

+ Nhận thông báo từ Google về các hình phạt mà trang web mắc phải.

+ Cung cấp quyền truy cập API để thêm, thay đổi và xóa danh sách các lỗi thu thập thông tin.

III- Tính năng của Webmaster Tools

+ Dữ liệu chính xác:

  • Các báo cáo được cập nhật thường xuyên và cung cấp những dữ liệu mới nhất khi có thể.

+ Đếm số trang cá nhân:

  • Nó cho biết tất cả các liên kết đến cùng một trang trong một lần hiển thị.
  • Có sẵn các báo cáo riêng biệt để theo dõi theo loại thiết bị và loại tìm kiếm.

+ Đếm số lần nhấp chuột vào hình ảnh chính xác hơn.

+ Dữ liệu được hợp nhất với đầy đủ tên miền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *