Giới thiệu về bộ lọc bao gồm và bộ lọc loại trừ trong Analytics

Hiện nay trong bộ lọc được xác định trước của Analytics có 2 loại bộ lọc là bao gồmloại trừ, việc sử dụng những bộ lọc như này sẽ giúp bạn loại bỏ những dữ liệu không cần thiết ra khỏi bản báo cáo, tuy nhiên không phải bạn nào cũng nắm rõ được cách sử dụng của 2 loại bộ lọc này để đạt được hiệu quả tốt nhất nên trong bài viết ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái nhìn tổng quan nhất về 2 loại bộ lọc này.

Bộ lọc loại trừ

Nếu bạn áp dụng bộ lọc loại trừ và dạng phù hợp vào trong bản báo cáo của Analytics, những lưu lượng truy cập không phù hợp sẽ bị loại bỏ khỏi bản báo cáo, từ đó bạn sẽ có được những thông tin cần thiết nhất về trang web hoặc ứng dụng của mình. Bạn có thể tạo một bộ lọc loại trừ riêng với nhiều dạng được tách riêng bởi dấu “|”  hoặc bạn có thể tạo một bộ lọc loại trừ với một dạng duy nhất.

Bộ lọc bao gồm

Bộ lọc bao gồm được áp dụng với logic ngược lại so với bộ lọc loại trừ, khi bạn áp dụng bộ lọc bao gồm, các lưu lượng truy cập phù hợp với yêu cầu sẽ ở lại bản báo cáo còn những lưu lượng truy cập không phù hợp sẽ bị loại bỏ, để bao gồm nhiều dạng cho một trường cụ thể, hãy tạo duy nhất một bộ lọc bao gồm chứa tất cả các nội dung liên quan ngăn cách bởi dấu “|”.

Các bạn lưu ý rằng bộ lọc sẽ làm mất dữ liệu của bạn nên bạn cần có một bản báo cáo không gồm bộ lọc nào để có đầy đủ thông tin về trang web hoặc ứng dụng của mình.

One Thought to “Giới thiệu về bộ lọc bao gồm và bộ lọc loại trừ trong Analytics”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *