Giới thiệu về bản ghi dữ liệu có cấu trúc

Nếu Google hiểu được cách đánh dấu trên các trang của bạn, nó có thể sử dụng thông tin này để thêm đoạn mô tả ngắn hoặc các tính năng khác vào kết quả tìm kiếm của bạn. Ví dụ: phần mô tả ngắn cho kết quả tìm kiếm “nhà hàng” có thể hiển thị đánh mức giá trung bình của nó. Bạn có thể thêm dữ liệu có cấu trúc vào trang của mình bằng cách sử dụng từ vựng trong Schema.org và các định dạng như Microdata và RDF cùng với các phương pháp tiếp cận khác như Microformats. Bạn cũng có thể thêm dữ liệu có cấu trúc bằng cách gắn thẻ dữ liệu trên trang của bạn và sử dụng công cụ đánh dấu dữ liệu.

Trang dữ liệu có cấu trúc trong Webmaster Tools hiển thị thông tin có cấu trúc mà Google phát hiện trên trang web của bạn. Nó cũng cung cấp thông tin về các lỗi trong việc đánh dấu trang mà có thể ngăn không cho đoạn mô tả ngắn (hoặc các tính năng tìm kiếm khác) được hiển thị.

Trang Dữ liệu có cấu trúc hiển thị cho bạn danh sách từng loại dữ liệu có cấu trúc được tìm thấy trên trang web của bạn và các lỗi nếu có.

Nếu bạn sử dụng các định dạng microformats, microdata hoặc RDFa để thêm dữ liệu được cấu trúc vào một trang, nhưng nếu trang này không được liệt kê thì bạn hãy sử dụng công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc để kiểm tra xem Google có thể truy cập và hiểu nội dung được đánh dấu của bạn hay không.

Cách khắc phục các lỗi đánh dấu

1. Kiểm tra loại dữ liệu có cấu trúc có bị lỗi hay không

Bạn có thể xem chi tiết cho mỗi loại dữ liệu trong bảng bên dưới biểu đồ trong Webmaster Tools. Các loại dữ liệu này được sắp xếp theo các mục có nhiều lỗi nhất. Ở đây, “mục” đề cập đến một thẻ HTML trong mã nguồn của các trang của bạn.

2. Tìm hiểu về một lỗi cụ thể

Nhấp vào một kiểu dữ liệu có cấu trúc trong bảng để xem phân tích chi tiết về lỗi đó, Google sẽ hiển thị cho bạn danh sách tối đa 10.000 URL cùng với số mục bị lỗi và các lỗi cụ thể. Bạn có thể nhấp vào mỗi URL để xem chi tiết về lỗi đó.

Có hai loại lỗi cấu trúc dữ liệu khác nhau:

+ Thiếu trường
Ví dụ: đối với đoạn mô tả ngắn, vị trí được đánh dấu nhưng không có ngày bắt đầu.
+ Thiếu đánh giá tốt nhất hoặc tệ nhất
Ví dụ: một sản phẩm được đánh giá theo thang điểm 5 điểm, nhưng tốt nhất (5) hoặc tệ nhất (1) không được đánh dấu.

3. Chỉnh sửa đánh dấu trên trang web của bạn
Cách bạn khắc phục các sự cố phụ thuộc vào cách đánh dấu ban đầu được thực hiện trên trang web của bạn như thế nào. Ví dụ: các sự cố đánh dấu có thể là do cài đặt trong hệ thống quản lý nội dung (CMS) của bạn.

4. Xác minh rằng các đánh dấu được cập nhật là chính xác
Nhập URL của trang của bạn hoặc mã HTML có chứa đánh dấu trong công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc để xem liệu đánh dấu của bạn có hiển thị đúng hay không. Thậm chí nếu công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc cho thấy không có lỗi, có thể mất một thời gian cho đến khi trang được thu thập và xử lý lại để những thay đổi được hiển thị trong bảng điều khiển Dữ liệu có cấu trúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *