Giới thiệu về bản báo cáo tài nguyên bị chặn trong Google Webmaster Tools

Googlebot cần truy cập vào nhiều tài nguyên trên trang của bạn để hiển thị và lập chỉ mục cho các trang một cách tối ưu. Ví dụ: các file JavaScript, CSS và hình ảnh nên có sẵn cho Googlebot để nó có thể xem các trang giống như một người dùng bình thường.

Nếu file robots.txt của trang web không cho phép thu thập thông tin các tài nguyên này, nó có thể ảnh hưởng đến việc Google hiển thị và lập chỉ mục các trang của bạn và có thể ảnh hưởng đến cả thứ hạng của nó trong tìm kiếm của Google.

Mở phần tài nguyên bị chặn trong Google Webmaster Tools

Để mở phần tài nguyên bị chặn bạn làm theo các bước sau:

+ Trong trang chủ của Webmaster Tools, chọn tên miền bạn muốn truy cập.

+ Trong bảng điều khiển của tên miền đó, bạn chọn mục Chỉ mục của Google rồi chọn phần Tài nguyên bị chặn.

Cách đọc bản báo cáo

Báo cáo này hiển thị các tài nguyên được sử dụng bởi trang web của bạn bị chặn đối với Googlebot. Không phải tất cả các tài nguyên đều được hiển thị mà chỉ có các tài nguyên mà Google cho rằng nằm dưới sự kiểm soát của bạn.

  1. Trang đích của bản báo cáo hiển thị một danh sách các máy chủ cung cấp tài nguyên trên trang web của bạn bị chặn bởi file robots.txt. Một số tài nguyên sẽ được lưu trữ trên trang của bạn và một số sẽ được lưu trữ trên các trang khác.
  2. Nhấp chuột vào bất kì máy chủ lưu trữ nào trong bảng để xem danh sách các tài nguyên bị chặn bởi nó.
  3. Nhấp vào bất kì tài nguyên nào trong danh sách để xem các trang cần cung cấp thêm tài nguyên.
  4. Nhấp vào bất kỳ trang nào trong bảng hosting bị chặn tài nguyên để được hướng dẫn về cách bỏ chặn tài nguyên đó hoặc thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới.

Làm thế nào để bỏ chặn tài nguyên?

Để bỏ chặn tài nguyên bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Mở bản báo cáo tài nguyên bị chặn để tìm danh sách các máy chủ bị chặn trong trang web của bạn.
  2. Nhấp chuột vào một máy chủ bất kì trong bản báo cáo để xem danh sách tài nguyên bị chặn bởi máy chủ đó.
  3. Đối với mỗi tài nguyên ảnh hưởng đến bố cục, hãy nhấp vào đó để xem danh sách các trang của bạn sử dụng những tài nguyên này.
  4. Tiếp tục cập nhật các tài nguyên cho máy chủ lưu trữ cho đến khi bạn cung cấp cho Googlebot các quyền truy cập vào những tài nguyên quan trọng đã bị chặn.
  5. Đối với những máy chủ mà bạn không có quyền kiểm soát nhưng chúng ảnh hưởng đến nội dung của bạn, hãy liên hệ với quản trị viên của các trang web đó để họ bỏ chặn tài nguyên và cho phép Googlebot thu thập dữ liệu.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *