Đánh dấu dữ liệu kiểu sự kiện

Bạn có thể sử dụng Công cụ đánh dấu dữ liệu để gắn thẻ dữ liệu về các sự kiện, chẳng hạn như một buổi hòa nhạc hoặc một lễ hội nghệ thuật nào đó. Sau đó, Google có thể hiển thị dữ liệu của bạn hấp dẫn hơn theo những cách mới trong kết quả tìm kiếm của họ.

Ví dụ Google Search có thể hiển thị một kết quả tìm kiếm về sự kiện như hình bên dưới

 

Hướng dẫn sử dụng

Sau khi Google thu thập dữ liệu trang web của bạn, mỗi sản phẩm của Google sẽ áp dụng các quy tắc riêng để quyết định cách hiển thị dữ liệu của bạn. Ví dụ kết quả tìm kiếm của Google Search cho các sự kiện sắp diễn ra sẽ bao gồm những thông tin về sự kiện đó như tên, thời gian, địa điểm…

Lưu ý rằng Google Search sẽ chỉ hiển thị những sự kiện hợp lệ, một sự kiện được coi là hợp lệ khi có đầy đủ các thông tin tên, thời gian, địa điểm.

Các thẻ sự kiện

Bạn có thể sử dụng Công cụ đánh dấu dữ liệu để gắn thẻ bất kỳ thuộc tính nào được mô tả trong Định nghĩa kiểu dữ liệu có cấu trúc. Mỗi một sự kiện phải có một URL. Các thẻ sự kiện bao gồm:

 Thẻ  Mô tả
 location  Vị trí diễn ra sự kiện, bao gồm 2 thuộc tính phụ riêng biệt:

+ “name”: tên của nơi tổ chức sự kiện.

+ “address”: địa chỉ chi tiết về nơi tổ chức sự kiện.

 name  Tên của sự kiện. Cách đặt tên tốt nhất là:

+ Ghi đầy đủ tiêu đề của sự kiện.

+ Làm nổi bật một khía cạnh độc đáo của sự kiện.

+ Không thêm vào khuyến mại ngắn hạn.

+ Không kèm theo giá.

 startDate  Ngày bắt đầu và thời gian bắt đầu sự kiện theo múi giờ địa phương. Nếu bạn không biết chính xác thời gian bắt đầu thì đừng nhập gì cả, hãy chỉ nhập ngày bắt đầu.

Nếu trang web của bạn thiếu bất kỳ dữ liệu nào được mô tả trong định nghĩa kiểu dữ liệu có cấu trúc, bạn có thể thêm dữ liệu bị thiếu từ Công cụ đánh dấu dữ liệu. Nếu Công cụ đánh dấu dữ liệu có mức độ tin cậy thấp trong dữ liệu được gắn thẻ sẽ xuất hiện biểu tượng cảnh báo trong quá trình bạn đang tạo trang. Công cụ đánh dấu dữ liệu sẽ vẫn cung cấp dữ liệu có độ tin cậy thấp cho Google, nhưng các sản phẩm khác của Google có thể không sử dụng nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *