Đánh dấu dữ liệu kiểu sản phẩm

Bạn có thể sử dụng công cụ đánh dấu dữ liệu để gắn thẻ dữ liệu các sản phẩm của mình. Sau đó, Google có thể hiển thị dữ liệu của bạn hấp dẫn hơn theo những cách mới trong kết quả tìm kiếm của họ.

Hướng dẫn gắn thẻ

+ Chủ đề chính của một trang nên về một sản phẩm cụ thể.

+ Sản phẩm nên có sẵn để khách hàng có thể mua trực tiếp trên trang. Google sẽ không hiển thị những đoạn mô tả cho các trang hỗ trợ sản phẩm mà yêu cầu khách hàng truy cập một trang web riêng hoặc liên hệ với người bán hàng qua điện thoại để hoàn tất việc mua hàng.

+ Google không hiển thị đoạn mô tả cho các sản phẩm liên quan đến người lớn.

+ Nếu sản phẩm của bạn đã được đánh giá bởi một người hoặc một tổ chức, tên của người hoặc tổ chức đó phải hợp.

Các thẻ dành cho sản phẩm

Thẻ Mô tả
Name Tên của sản phẩm.
Image Một hình ảnh của sản phẩm, một sản phẩm có thể gồm 1 hoặc nhiều ảnh.
Pricing Các yếu tố liên quan đến giá thành của sản phẩm, được xác định bởi các thẻ:

+ Price: Giá của sản phẩm.

+ Availability: Tính khả dụng của sản phẩm như là “còn hàng” hoặc “hết hàng”.

+ Condition: Tình trạng của sản phẩm như “mới” hay “đã qua sử dụng”.

Product ID Mã sản phẩm. Bạn có thể có một hoặc nhiều mã sản phẩm. Công cụ đánh dấu dữ liệu công nhận các loại mã sau:

 • asin
 • ean
 • isbn
 • jan
 • mpn
 • sku
 • upc
Average Rating (aggregateRating) Xếp hàng mà người dùng đánh giá về sản phẩm được quy định bởi các thẻ sau:

+ Rating (ratingValue and bestRating): Đánh giá phải chỉ ra xếp hạng tốt nhất và xếp hạng thực tế. Ví dụ thẻ 65% cho biết điểm số của doanh nghiệp và 65/100.

+ Vote (rating count): Tổng số đánh giá

Review  Phản hồi của khách hàng về sản phẩm. Sử dụng các thẻ sau cho các phản hồi:

+ Reviewer (author): Người hoặc tổ chức viết bài đánh giá.

+ Review Text (reviewBody):Nội dung của bài đánh giá.

+ Review Rating (aggregateRating): Xếp hạng mà người khác đưa ra cho bài đánh giá của bạn. Bạn cần thông tin của 3 phần dành cho việc xếp hạng: xếp hạng thực tế, xếp hạng tốt nhất và tổng số xếp hạng.

Một số trang hiển thị xếp hạng thực tế và xếp tốt nhất trong cùng một đoạn văn bản hoặc hình ảnh trong khi một số trang khác hiển thị hai giá trị này ở các vị trí riêng biệt.

+ Review date (datepublished): Ngày đăng bài đánh giá. Các định dạng ngày mà bạn có thể gắn thẻ là:

 • Ngày đơn lẻ: bạn có thể gắn thẻ theo các cách sau:
  • july 27, 2017
  • 27 july 2017
  • 27/07/2017
 • Một chuỗi các ngày nếu như bài viết của bạn mất nhiều thời gian để xuất bản. Ví dụ June 4-7 2017.

Lưu ý rằng dấu phân cách giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc phải là dấu gạch ngang (-).

 •  Ngày + thời gian. Ví dụ bạn có thể gắn thẻ theo cách sau:
  • June 4, 2017 3pm – Theo sau thời gian là am hoặc pm. Google sử dụng giờ làm việc bình thường để truy vấn thời gian không đi kèm am hoặc pm. Ví dụ, 11 sẽ được diễn giải là 11:00 và 2 sẽ được hiểu là 2:00.
  • June 4, 2012 15:00 – Thời gian thực (không theo am hoặc pm).
 •  Ngày được chia thành từng phần:
  • Day: Tuesday, June 4 Year: 2017
  • June 4 | Time: 7:30pm-9:30pm and 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *