Di chuyển một trang web (site move) là gì?

Khi bạn là chủ của một trang web hoặc là một webmaster, có thể bạn sẽ muốn di chuyển trang web của mình sang một URL mới hoặc một trang mới. Các bạn lưu ý rằng việc thiết kế lại trang web không được coi là di chuyển trang. Bạn có thể thực hiện việc di chuyển trang web theo các cách sau:

+ Di chuyển trang web mà không thay đổi URL

Cấu trúc trang web của bạn đã bị thay đổi nhưng không có sự thay đổi về tên miền. Điều này xảy ra khi bạn thay đổi nhà cung cấp hosting nhưng vẫn giữ nguyên tên miền của mình.

+ Di chuyển trang web với việc thay đổi URL

Các URL của trang bị thay đổi, ví dụ:

  • Thay đổi giao thức truy cập: từ http://www.hostingviet.vn sang https://www.hostingviet.vn
  • Thay đổi tên miền: từ hostingviet.vn sang hostingviet.net
  • Thay đổi đường dẫn URL: từ hostingviet.vn/page.php?id=1 sang hostingviet.vn/widget.

Các lưu ý khi di chuyển trang web

+ Chia việc di chuyển của bạn thành các bước nhỏ hơn

Khi bạn bắt đầu di chuyển trang web, bạn chỉ nên di chuyển một phần nhỏ của trang web trước để kiểm tra các tác động đến việc lập chỉ mục và lưu lượng tìm kiếm của Google. Nếu không có điều gì bất thường xảy ra thì khi ấy bạn sẽ chuyển nốt phần còn lại của trang web. Hãy nhớ rằng phần đầu tiên mà bạn di chuyển là phần ít có sự thay đổi và không ảnh hưởng quá nhiều đến trang web của bạn.

+ Nên di chuyển trang web vào khoảng thời gian mà có ít lượng truy cập nhất

Nếu lưu lượng truy cập của bạn theo mùa hoặc giảm vào những ngày nhất định trong tuần, bạn nên di chuyển trang web của mình vào những thời gian đó. Điều này giảm bớt tác động đến trang web của bạn cũng như việc lập chỉ mục của Google.

+ Sẽ có các biến động về thứ hạng trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm của Google

Với bất kì thay đổi đáng kể nào trong trang web của bạn sẽ đều có các biến động trong thứ hạng của Google. Theo nguyên tắc chung, một trang web trung bình có thể mất vài tuần để di chuyển dữ liệu vào chỉ mục của Google, đối với những trang web lớn hơn thì sẽ mất thời gian lâu hơn vì tốc độ để Google xử lý dữ liệu chủ yếu phụ thuộc vào số lượng URL và tốc độ máy chủ của bạn. Gửi sơ đồ trang web có thể giúp cho quá trình này được thực hiện nhanh và tốt hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *