Cẩn thận với một chủ sở hữu mới được thêm vào trong Webmaster Tools

Bất cứ khi nào mà một chủ sở hữu được thêm vào thuộc tính của bạn, Google Webmaster Tools sẽ thông báo cho tất cả các chủ sở hữu đã được xác minh về sự thay đổi này. Nếu bạn không nhận ra chủ sở hữu mới, hãy gửi email cho người này để biết về họ.

Nếu người chủ sở hữu mới này không trả lời hoặc nếu bạn là chủ sở hữu duy nhất và chắc chắn rằng mình không thêm bất kì ai khác, có thể trang web của bạn đã bị tấn công và ai đó đã xác minh quyền sở hữu trong Webmaster Tools nhằm mục đích tiêu cực đến trang web của bạn.

Nếu bạn nghĩ trang web của mình bị tấn công:

  1. Tìm hiểu về cách mà người đó có thể xác minh quyền sở hữu trong Webmaster Tools (trong phần bên dưới).
  2. Nếu bạn có thể loại bỏ vĩnh viễn mã xác minh (ví dụ như trong file HTML trên trang web của bạn), hãy làm như vậy để xóa/hủy xác minh quyền sở hữu trang web. Tuy nhiên đây chỉ là một giải pháp tạm thời vì ngay cả khi bạn gỡ bỏ mã xác minh, hacker vẫn có thể thêm lại quyền sở hữu trang web vào Webmaster Tools.
  3. Liên hệ với các chuyên gia bảo mật để được giúp đỡ sửa chữa trang web.

Hacker đã xác minh quyền sở hữu trong Webmaster Tools như thế nào?

Tìm hiểu về cách hacker xác minh quyền sở hữu trang web:

  1. Mở phần cài đặt trang web, chọn biểu tượng bánh răng -> Người dùng và chủ sở hữu thuộc tính.

2. Nhấp chọn Quản lý chủ sở hữu thuộc tính.

3. Trong danh sách các chủ sở hữu trang web đã được xác mình, nhấp chọn Chi tiết để xem cách thêm một chủ sở hữu mới.

Ngoài ra bạn có thể nhấp vào Xác minh bằng phương pháp khác để tìm hiểu về những cách thêm một chủ sở hữu trang web.

4. Hãy nhớ rằng nếu bạn có quyền sở hữu trang web, hacker sẽ không thể xóa vĩnh viễn quyền sở hữu của bạn trong Webmaster Tools. Nếu họ cố gắng xóa nó, bạn có thể dễ dàng thêm lại quyền sở hữu của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *