Cài đặt Webmaster tool – Xác minh quyền sở hữu trang web

Khi Bạn muốn sử dụng Webmaster tool để phân tích các kết quả từ google search, chuẩn đoán tình trạng bảo mật website… thì Bạn phải Xác minh website (Cài webmaster tool, nhúng mã webmaster). Bạn chỉ thực hiện được điều này khi là chủ thực sự của website và có quyền can thiệp ít nhất là admin viết bài (Có thể chỉnh sửa thẻ head) hoặc có quyền quản lý hosting.

Các phương pháp xác minh phổ biến:

Tựu chung lại các phương pháp xác minh này là tải lên website một đoạn mã nhúng hoặc 1 file chứa mã theo dõi. Từ đó xác minh Bạn là chủ website, Và đây cũng là các mã theo dõi, thu thập dữ liệu website của Bạn.

Có các phương pháp phổ biến thường dùng như sau:

1. Tải lên tệp HTML

2. Thẻ HTML

 

Tải lên tệp HTML

Việc tải lên tệp html Webmaster tool nhằm xác minh bạn là Chủ sở hữu trang web. Nhưng nếu tệp html xác minh Google Webmaster này bị xóa đi thì quyền sở hữu của bạn đồng thời bị xóa khỏi webmaster tool.

các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập link https://www.google.com/webmasters/verification/home?hl=vi

Bước 2: Click thêm trang web => nhập trang web của Bạn => Xác minh.

Bước 3: làm như ảnh dưới đây:

 

Các lỗi có thể xảy ra:

Các lỗi cụ thể sau đây có thể xảy ra, ngoài các vấn đề xác minh phổ biến:

 • Lỗi “Không tìm thấy tệp xác minh của bạn”, “Tệp xác minh của bạn có nội dung không đúng”lỗi này thường xảy ra do:
  * Bạn upload không đúng thư mục (Thường là thư mục gốc, tức là ngay trong Public_html
  * Bạn chỉnh sửa File html tải về. Bao gồm việc đổi tên file hoặc chỉnh sửa nội dung fileSearch Console sẽ kiểm tra xem tệp xác minh của bạn có tên và nội dung giống với tệp được cung cấp trên trang Xác minh hay không. Nếu tên tệp hoặc nội dung không khớp với tệp HTML được cung cấp, Google sẽ không thể xác minh quyền sở hữu trang web của bạn. Vui lòng tải tệp xác minh được cung cấp trên trang Xác minh của Search Console và tải tệp lên vị trí quy định mà không chỉnh sửa bất kỳ điều gì.
 • Lỗi “Tệp xác minh của bạn trống”
  Điều quan trọng là Bạn phải giữ nguyên tệp vừa tải về và up chúng lên Hosting. Chỉ 1 thay đổi nhỏ sẽ làm tệp xác minh không chính xác và Google không thể xác minh bạn là chủ sở hữu.
 • Tệp xác minh của bạn trả lại mã trạng thái HTTP XXX thay vì 200(OK).
  Nếu máy chủ của bạn trả về mã trạng thái HTTP khác 200 (OK) cho tệp xác minh HTML của bạn, Search Console sẽ không thể xác minh rằng tệp có tên và nội dung dự kiến.
 • Yêu cầu tải xuống đã chuyển hướng quá nhiều lần.
  Nếu trang web của bạn hướng lưu lượng truy cập đến một trang web khác, => Bạn nên sử dụng phương pháp xác minh thẻ meta để thay thế.
 • Tệp xác minh của bạn chuyển hướng tới một vị trí không được phép.
 • Xin lưu ý: Có 4 url tồn tại song song.
  Đó là http://domaincuaban.com, http://www.domaincuaban.com, https://domaincuaban.com, https://www.domaincuaban.com. Hãy chắc chắn rằng tất cả các url này đều được Direct về 1 miền duy nhất. Và Bạn hãy xác minh nó

 

Thẻ HTML

Tương tự như bước 3 của “tải lên tệp html”. Bạn hãy click vào “Các phương thức thay thế” và chọn “Thẻ HTML

=> Copy mã thẻ (Bao gồm cả thẻ <meta name=”Đoạn-mã” />)

=> Dán đoạn mã này vào trong thẻ “head” trên website của Bạn.

=> Nhấp “Xác minh”

 

 

Đây là các phương thức xác minh thường được cộng đồng webmaster Việt Nam sử dụng. Còn có các cách khác ít sử dụng dưới đây:

 • Nhà cung cấp tên miền
 • Google Analytics
 • Trình quản lý thẻ của Google
 • Ngoài ra nếu bạn đăng ký Google site sẽ được active Webmaster tự động.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *