Cài đặt tên miền ưa thích của bạn (có www hoặc không www)

Tên miền ưa thích là tên miền bạn muốn sử dụng để lập chỉ mục cho các trang trong web của bạn. Các liên kết có thể trỏ đến trang web của bạn bằng cách sử dụng cả www và không www trong URL (ví dụ: http://www.example.com và http://example.com). Tên miền ưa thích là URL mà bạn muốn sử dụng cho trang web hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

Nếu bạn thấy thông báo rằng trang web của bạn không được lập chỉ mục, có thể là do nó được lập chỉ mục dưới một tên miền khác. Ví dụ: nếu bạn nhận được thông báo http://example.com không được lập chỉ mục, hãy đảm bảo rằng bạn cũng đã thêm http://www.example.com vào tài khoản của mình (và ngược lại) và kiểm tra dữ liệu cho trang web đó.

Khi bạn cho Google biết tên miền ưa thích của bạn, họ sẽ sử dụng thông tin đó cho tất cả các lần thu thập thông tin tiếp theo đối với trang web của bạn và lập chỉ mục mới. Ví dụ: nếu bạn chỉ định tên miền ưa thích của bạn dưới dạng http://www.example.com và Google tìm thấy liên kết đến trang web của bạn được định dạng là http://example.com, họ sẽ thu thập thông tin theo http://www.example.com thay vì URL kia .

Có thể mất một khoảng thời gian trước khi bạn thấy thay đổi này được xuất hiện đầy đủ trong chỉ mục của Google. Tất cả các trang hiện đang hiển thị URL không giống với URL ưa thích của bạn sẽ được thay đổi trong lần chỉ mục mới đối với các trang đó của Google.

Cách lựa chọn tên miền ưa thích

Bước 1: Trong bảng điều khiển của Google Webmaster Tools, nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn “cài đặt trang web”.

Bước 2: Khi cửa sổ mới hiện ra, bạn chọn loại tên miền ưa thích của mình rồi ấn Lưu.

Bạn có thể sẽ cần phải xác minh quyền sở hữu của cả tên miền www và không www bởi vì việc thiết lập miền ưu tiên tác động cả việc thu thập thông tin và lập chỉ mục, Google cần đảm bảo rằng bạn sở hữu cả hai kiểu tên miền đó. Thông thường, cả hai kiểu này đều trỏ đến cùng một vị trí nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Nếu bạn đã xóa file, thẻ meta hoặc bản ghi DNS, bạn cần lặp lại các bước xác minh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *