Các lỗi thường gặp khi thiết lập mã theo dõi của bạn

Nếu bạn cài đặt thêm một mã theo dõi nhưng không xem được dữ liệu sau 24 giờ thì bạn có thể đã gặp phải một trong những vấn đề sau:

Bạn gặp vấn đề liên quan đến việc quản lý thẻ của Google

Nếu bạn sử dụng trình quản lý thẻ của Google để gắn thẻ cho trang web của mình, những lý do sau có thể khiến bạn không xem được dữ liệu:

+ Cài đặt bộ lọc không chính xác

Cài đặt bộ lọc không chính xác có thể làm ảnh hưởng đến việc xem dữ liệu của bạn, có thể nó đã lọc toàn bộ dữ liệu của bạn từ bản báo cáo, điều này thường xảy ra khi người dùng áp dụng nhiều bộ lọc “Bao gồm”.

+ Vùng chứa chưa được xuất bản

Hãy kiểm tra xem bạn đã xuất bản vùng chứa của mình sau khi thêm các thẻ Analytics chưa, các thay đổi sẽ làm cho vùng chứa của bạn không có hiệu lực cho đến khi bạn xuất bản nó. Vì vậy, khi bạn thêm hoặc chỉnh sửa thẻ Analytics, bạn sẽ cần phải xuất bản vùng chứa để làm cho những thay đổi đó có hiệu lực trên trang web của mình.

+ Chưa kích hoạt thẻ

Các vấn đề về mã theo dõi Analytics

Bạn đã đặt mã theo dõi vào đúng vị trí?

Bạn cần dán mã theo dõi vào ngay phía trước phần kết thúc thẻ </head>.

Sử dụng sai các đoạn mã hoặc xem thông tin tài khoản, thuộc tính, chế độ xem không chính xác.

Nếu bạn có thể theo dõi nhiều website hoặc có thể truy cập vào nhiều tài khoản Analytics, bạn có thể sử dụng các đoạn mã từ các thuộc tính khác nhau, hoặc bạn có thể đang xem một bản báo cáo trong một tài khoản không chính xác. Hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng đúng đoạn mã với thuộc tính của mình, và bạn đang xem đúng tài khoản, thuộc tính hoặc chế độ xem.

Khoảng trắng hoặc ký tự thừa

Đảm bảo rằng bạn copy các đoạn mã và dán trực tiếp chúng vào trang web của mình sử dụng trình soạn thảo văn bản hợp lệ. Không sử dụng trình soạn thảo văn bản để copy đoạn mã từ tài khoản của bạn vì điều này có thể tạo ra các khoảng trắng hoặc ký tự thừa.

Lỗi tùy chỉnh

Nếu bạn đang thực hiện các tùy chỉnh cho mã theo dõi, hãy lưu ý những điều sau:

  • Tên hàm thường phân biệt chữ hoa, chữ thường nên bạn cần để cho đúng.
  • Giá trị boolean (chỉ nhận 2 giá trị là đúng hoặc sai) không nên để trong dấu ngoặc.

Các script khác trên trang của bạn

Nếu bạn chạy các script khác trên trang của mình thì hãy đảm bảo rằng bạn không sử dụng những biến thể khác mà Analytics sử dụng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *