Các đoạn trích nổi bật (Featured snippets) trong kết quả tìm kiếm

Khi bạn tìm kiếm một thông tin nào đó trong Google Search, Google sẽ hiển thị cho bạn các kết quả có liên quan nhất với thông tin mà bạn muốn tìm kiếm. Kết quả đó bao gồm một bản tóm tắt thông tin được trích từ nội dung trong trang đó cộng với liên kết trang, tiêu đề trang và URL. Một đoạn trích nổi bật sẽ giống như ảnh sau:

 

Bản tóm tắt thông tin được lấy từ đâu

Bản tóm tắt là một đoạn trích từ những gì mà người truy cập thấy trên trang web của bạn. Điểm khác biệt đoạn trích nổi bật với bản tóm tắt thông tin là bản tóm tắt được tăng cường sự chú ý của người dùng trên trang tìm kiếm. Khi Google nhận được một yêu cầu tìm kiếm thông tin, họ sẽ sử dụng các thuật toán để tìm ra các trang có câu trả lời phù hợp nhất và hiển thị cho người dùng với một đoạn trích nổi bật trong kết quả tìm kiếm.

Giống với tất cả các kết quả tìm kiếm, đoạn trích nổi bật mô tả những nội dung liên quan đến thông tin mà người dùng tìm kiếm mà từ đó Google trích ra để làm thông tin cho bản tóm tắt. Ví dụ khi người dùng tìm kiếm thông tin liên quan đến hosting, Google sẽ tìm ra những nội dung liên quan đến nó để hiển thị cho người dùng. Vì Google luôn nỗ lực để cải thiện khả năng phát hiện ra đoạn mô tả hữu ích nhất, do đó kết quả tìm kiếm mà bạn thấy có thể thay đổi theo thời gian.

Không hiển thị đoạn trích nổi bật

Bạn có thể chọn không hiển thị đoạn trích nổi bật bằng cách sử dụng thẻ <meta name = "googlebot" content = "nosnippet">. Thao tác này sẽ xóa các đoạn mã trên trang của bạn bao gồm cả các kết quả tìm kiếm thông thường.

Lưu ý rằng bạn không thể tự đánh dấu đoạn mô tả ngắn cho trang của mình vì đây là những đoạn mà Google đã lập trình để tìm ra, từ đó hiển thị trong kết quả tìm kiếm cho người dùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *