Báo cáo spam, liên kết được trả tiền và phần mềm độc hại

Nếu bạn tìm thấy bất kì thông tin nào trên kết quả tìm kiếm của Google Search mà bạn cho là spam, liên kết được trả tiền và phần mềm độc hại thì bạn có thể báo cáo cho Google biết bằng các cách sau:

Spam

Nếu bạn nhận thấy một trang web là spam, hãy cho Google biết về điều đó. Google rất coi trọng các báo cáo spam của bạn và sẽ điều tra các trường hợp cụ thể được báo cáo. Các báo cáo này sẽ được gửi trực tiếp đến nhóm webspam của Google và được sử dụng để đưa ra các giải pháp về việc chống spam.

Bạn có thể báo cáo thông qua công cụ báo cáo spam của Google.

Liên kết được trả tiền

Việc mua hoặc bán các liên kết qua PageRank có thể làm giảm chất lượng kết quả tìm kiếm của Google, nên những hành động như vậy sẽ vi phạm nguyên tắc quản trị trang web của Google và có thể tác động tiêu cực đến thứ hạng của trang web trong kết quả tìm kiếm.

Bạn có thể báo cáo về các liên kết được trả tiền trong công cụ báo cáo của Google.

Phần mềm độc hại

Nếu bạn chắc chắn rằng một trang web đang bị nhiễm các phần mềm độc hại, hãy cố gắng gỡ bỏ chúng và báo cáo với Google qua công cụ báo cáo phần mềm độc hại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *